Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВРАЦА МОЖЕ ДА ПЕЧЕЛИ
ОТ ОЧАРОВАНИЕТО СИ

За всички врачани е ясно, че едно от главните направления за бъдещото ни развитие трябва да е туристическото. Огромни са възможностите в това отношение. Ние имаме прекрасен Балкан, богато историческо и културно наследство, за което много градове могат да ни завиждат. Враца очарова всички свои гости - Балкана започва от градския площад. В близост до града е прохода Вратцата, с десетките обработени катерачески маршрути, пещерата Леденика, обработените туристически пътеки в Природен парк "Врачански Балкан", ски пистата на Пършевица, лобното място на Христо Ботев - "Йолковица", паметника на големия син на България на връх "Околчица", Милин камък... Всичко това е и чудесна даденост за развитие на туристически бизнес.

Като говорим за развитието на туризма, може би трябва да започнем отзад напред, от най-скорошното събитие. В миналия петък се проведе 48-мия конгрес на Българския туристически съюз. Участвах като делегат, оторизиран от проведената на 21 март на връх "Ком" конференция на Туристическо дружество "Веслец" с правата да представлявам дружеството на Конгреса. Бях избран за член на Централния съвет на БТС и с това, естествено, се увеличи възможността за по-близка връзка на Дружеството с Централния съвет. От друга страна е признание за многогодишната дейност на дружеството в развитието на туризма във Врачанско.
На Конгреса бе отбелязано, че повече от 30 години управлението, организацията и цялостното провеждане на Националния поход "Козлодуй - Околчица" се възлага и се извършва от ТД "Веслец".
През последните 3 години развитието на ТД "Веслец" върви по възходяща линия. Беше спрян застоя, породен от различни причини в последните дванайсет - тринайсет години. Намерени бяха нови опорни точки за развитие на Туристическото дружество. Мобилизирани бяха усилията в няколко направления. На първо място - съживяването на похода "Козлодуй - Околчица", който в посочените години съществуваше почти символично (по стъпките на Ботевата чета вървяха около 200 - 300 човека). С помощта на различни органи, организации и личности, успяхме да осигурим по-голямо внимание и по сериозни финанси, в резултат на което постепенно се увеличаваха участниците в похода от цялата страна, за да стигнат в 60-тия Национален туристически поход миналата година до 1080 човека.
Ще посоча особената роля на Областната администрация и лично на областния управител за поддържането на трасето и за програмите в селищата, през които минават походниците... Походът почти възвърна, по участие на българските туристи, по начин на организация и въздействие, предишния си блясък, ако може така да се каже.
На второ място поставям стремежът ни да осигурим и изясним материалната база. Огромни усилия бяха положени за изясняване на собствеността върху недвижимото имущество. Сега то е в известност, в наличност, независимо от това как е актувано и как се води, но е ясно къде е, какво и що е...
И заедно с него - недвижимото имущество. Пак ще повторя - благодарение на помощта на различни органи и организации, на видни врачани, на хора на различни властови позиции дружеството има една много добра материална база за провеждането на похода. Т.е. ние можем да обезпечим групите, които идват за похода, с транспорт, със средства за спане - палатки, дюшеци, шалтета и т.н.
Разбира се, през това време се решаваха и други задачи… Трябваше да възстановим един от символите на Враца. Благодарение на Общината бяха получени достатъчно средства от Комисията по бедствия и аварии и туристическата Хижа за рекорден срок бе възстановена.
Сключен бе концесионен договор с фирма "Булпауър" за преустройството на Дома на туриста в 5-звезден хотел и строителството върви с ускорени темпове. Извършиха се ремонти на базата и ски-съоръженията в Балкана през тази година. Създадени бяха нови места за отдих на туристите - построихме нова чайна, ново бунгало. Лека-полека подобряваме вида и увеличаваме материалната база. Благодарение на Областната управа, получихме под наем част от помещенията на бившата база на ХЕИ и я включихме в проект, който се финансира от програма ФАР. В момента я ремонтираме и
изграждаме център
за работа с деца

в областта на туризма. Основно проектът е насочен към децата, лишени от родителски грижи. Но след приключването му, там ще се работи с децата в областта на туризма. Общината ни предостави част от Общинския социален комплекс за работа с деца, където участваме в друг проект - за изграждане на стена за катерене на закрито. За да могат нашите деца (а интерес, при това огромен, се проявява и от чужди катерачи), цяла зима да усъвършенстват уменията си и когато времето стане подходящо - да ги проявят, катерейки скалите на Вратцата… Надяваме се проекта да бъде реализиран и по този начин да създадем условия за участие на колкото се може повече деца и младежи. Задачата минимум е догодина да удвоим децата в клубовете. Сега имаме около 800 - 900 деца, членуващи в 9 клуба. И се надяваме, благодарение на доброто взаимодействие с РИ на МОН, и на залегналите нови изисквания към оценката на преподавателите за повишение на заплатите им, че те ще участват много по-активно и ангажирано в създаването на спортни клубове, на туристически клубове и т.н. Предложили сме вече нашето виждане - в много класове, в много училища да се създадат такива спортни клубове. Надяваме се, че ще успеем, тъй като не се изискват огромни усилия - за един спорт са необходими повече пари - за база, за спортни пособия и т.н., докато за практикуване на туризъм трябва просто да се организират децата и да се заведат до съответните обекти или маршрути, които ние ще им предоставим. Смятам, че участието ще е масово и ще можем да удвоим броя на учениците в туристическите клубове. По преценка на РИ на МОН ни се полагат около 4800 часа за такива дейности. Засега сме усвоили около 800. Има огромен резерв в близките 1-2 години да информираме ученици, учители, родители и да ги насочим масово към такива изяви, които, знае се, имат своето чудесно въздействие върху децата, към което всички се стремим - да ги опазим от досега им с различните пошли и опасни за здравето, бъдещето и живота им неща…
Бихме могли да откроим
участието ни в проекти.

За пръв път в последната година нашето дружество участва самостоятелно в два проекта - единия вече е спечелен, за другия чакаме резултат. Участваме, като партньор с Търговско-промишлената палата, в още два проекта - пак единият беше спечелен, за втория очакваме резултат. В момента участваме в подготовката на нови два проекта. Имаме амбицията Туристическото дружество, в сътрудничество, в колаборация с други организации, да стане един от основните стълбове в развитието на т. нар. клъстърен модел на туризма (обединение на усилията на множество организации на хоризонтално ниво) в Северозападна България. За развитието на този туризъм в един от проектите, в който участвахме с ТПП, беше изработена теоретичната рамка, която препоръчва развитието на консорциум с масово участие на всички заинтересовани субекти и
създаването на
Информационен
туристически център
във Враца.

За него също участваме в проект, който ще обедини усилията на всички органи, организации и субекти в областта на туризма. Информационният туристически център ще поема тяхната информация, ще я разпространява, ще предоставя информация. Той ще е онова звено, към което винаги можеш да се обърнеш и което може да каже какъв вид туризъм да се развива - исторически, културен, църковен, селски, опознавателен и т.н. - в зависимост от интереса.
Полагаме огромни усилия да възстановим два клуба, особено важни за Враца: Клуб по ориентиране и Клуб по колоездене. В недалечното минало врачанските колоездачи участваха в множество национални и международни прояви. Сега особено модерно стана планинското и т.нар. екстремно колоездене. Открихме младите, които се занимават с екстремно колоездене, положихме усилия да ги обединим, да ги организираме и да привлечем нови. Вече са очертани две пътеки за екстремно колоездене в района на "Хижата", които имат готовност да посрещнат национални прояви. По-късно, на базата на натрупан опит, и със сътрудничеството на националните институции, ще опитаме да направим още такива пътеки, за които не се изискват особени капиталови вложения - изисква се почистване на храсти, камъни, очертаване … Развитието на този спорт сме заложили и в сътрудничество с международна организация от Германия, с която имаме договор. От там вече изпращат първите дарения - получихме пет велосипеда, до края на месеца ще получим още 20-тина. Освен това по проекта, който спечелихме, имаме заделени средства за нови велосипеди тип "маунтайнбайк" за планинско колоездене. По този начин и деца, които нямат възможност да си купят велосипеди, ще могат да участват в спортни мероприятия и да практикуват любимия спорт.
Едно от основните ни усилия е
за спасяването
на обществените
площи, предназначени
за туризъм,

върху които има посегателства от частни инвеститори. Става дума за пътеката от ресторант "Чайка" до чешмата при Вратцата, където много площи са изкупени. Протестирахме пред съответните органи - като държавния кадастър и Общинската служба по земеделие - да направят необходимото, за да се запазят пътеките, да има къде гражданите на Враца и туристите да се разхождат. Това място се използва и за къмпинг от алпинистите, които посещават Вратцата. Призовали сме съответните организации да търсят форма за обезщетяване на собствениците, които имат имоти там. Алпийски туризъм в областта на скален масив Вратцата няма да се развива, ако не се осигури място къде да спират автобусите, къде да се разпъват палатките и т.н.
Онова, което искаме задължително да направим, е привличането на повече деца и младежи в различните туристически форми и най-вече участието им в една от най-мащабните ни прояви - Националният поход "По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй - Околчица".
Тази година ще е
61-я Национален поход,
а ние вече сме в процес
на организация
да го превърнем
в Европейски.

Не само международен, какъвто той в определени години е бил, а европейски - в смисъл на мястото и значението му, за постигане на европейска идентификация на България чрез Ботев. Гениалният поет и революционер е нашето лице пред света.Той се родее с Гарибалди, Пизакане, Кошут, Бакунин. Познавал е добре духовните водачи, наблюдавал внимателно обществения живот на цяла Европа. Затова ще бъде добре, ако походът се организира не само от нас, а се присъедини към него Европа. В този смисъл ние правим първите стъпки. Поканили сме групи от Македония, от Сърбия. При посещението в Бекет получихме съгласието на кмета да дойде румънска група, една румънска група беше осигурил и областния управител при посещението си в Крайова. С румънските колеги се договорихме кметството в Бекет да покани до есента на среща кметовете, или представители, на всички дунавски градове, от които са се качили четници на кораба - да ги информираме за нашите намерения и да ги направим съучастници и съорганизатори на похода "По стъпките на Ботевата чета". И да провеждаме и там вечери на Ботев, на България и на Враца. Ще чуем и техните предложения.
В едно обозримо бъдеще могат
да се положат основите
на значително
туристическо бъдеще
на Враца.

И в сферата на историческия туризъм има какво да покажем: безценното Рогозенско съкровище, Тракийското съкровище от Могиланската могила, Култура Криводол, Култура Градешница…
Истината е, че за да се реализират идеите ни е необходимо изключително сътрудничество между различните видове власти, участие в проекти, зачитане на мнението на всички участници в туристическия процес, както частните инвеститори, така неправителствените организации и особено развитието на публично-частното партньорство. Това са неща, които в момента ни липсват, забавят развитието на туристическия бизнес.
Изоставаме с пътната инфраструктура в района на Балкана.
Огромни са проблемите и с водата във Врачанския балкан. С решаването им също изоставаме. А е знайно, че всеки инвеститор, ще иска на първо място инфраструктура и ... вода.
За всички врачани е ясно, че едно от главните направления за бъдещото ни развитие трябва да е туристическото.
Огромни са възможностите в това отношение. Ние имаме прекрасен Балкан, богато историческо и културно наследство, за което много градове могат да ни завиждат. За съжаление - изоставаме в сравнение с другите градове. Да се надяваме, че със създаването на първия клъстърен регион ще ни се даде възможност за по-мащабно и качествено развитие. И че ние ще сме готови да използваме по най-добрия начин тези възможности.

 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM