Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

25.03.2008

МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ
ПРЕЗ 2008 Г.

Районната здравноосигурителна каса във Враца финализира подписването на договорите с изпълнителите на медицинска и дентална помощ, работещи с касата през 2007 г. и подали документи за изпълнение на дейност и през 2008 г. Към 17 март сключените договори са 432. Медицинското обслужване на населението от област Враца ще бъде обезпечено от 119 семейни лекари. Най-голям е техният брой в община Враца - 46 души. Извънболничната дентална помощ ще се осъществява от 96 зъболекари на индивидуална практика, 5 групови практики и 1 медико-диагностичен център. Специализираната извънболнична медицинска помощ ще се реализира от 15 медицински центъра, 1 ДКЦ, 4 медико-диагностични лаборатории. Действащите договори на лекари специалисти на индивидуална практика са 102, а на групова практика - 2.
Болничната помощ от областта ще се осъществява от 12 лечебни заведения, сключили договори за изпълнение на 595 клинични пътеки.
Три болници имат договори с РЗОК за изпълнение и на високоспециализирани медицински дейности по специалности "Ортопедия и травматология", "Пневмология и фтизиатрия", а пет болнични лечебни заведения ще изпълняват и специализирана извънболнична медицинска помощ помощ от пакети "Образна диагностика", "Клинична микробиология" и "Физиотерапия". Допълнителни споразумения за нови клинични пътеки към сключените вече договори на болниците, директорът на РЗОК ще може да сключва след 1 септември 2008 г.
Лекарствени продукти, частично или напълно платени от касата, жителите на областта могат да получават от 67 аптеки.
Нов момент при работата на болниците през 2008 г. е, че те ще разполагат с прогнозни бюджети, съобразени с договорените дейности по клинични пътеки за всяко болнично лечебно заведение и ще гарантират по-качествено обслужване на пациентите. Специалистите в болниците, изпълняващи дейности по клинични пътеки, ще работят по трудов договор на пълен работен месец.

Румяна СТЕФАНОВА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM