Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СКЛЮЧВАТ НОВИ
ДОГОВОРИ С РЗОК

119 общопрактикуващи лекари, 16 медицински центъра, 1 ДКЦ, 2 специализирани групови практики, 101 лекари специалисти, работещи на индивидуална практика, 95 стоматолози, 1 дентален център, 5 групови дентални практики, 5 МБАЛ, 2 специализирани болници за лечение на сърдечно-съдови и белодробни болести, 3 диспансера и специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология са подали документи за сключване на нови договори с РЗОК през 2008 г.
От 1 февруари 2008 г. започна сключването на индивидуалните договори с изпълнителите на първична извънболнична медицинска и дентална помощ.
До 27 март ще се сключат договори и с всички лечебни заведения за болнична помощ. През 2008 г. болниците ще разполагат с прогнозни бюджети. Тези бюджети са съобразени с договорените дейности по клинични пътеки за всяко болнично лечебно заведение и ще гарантират по-качествено обслужване на пациентите.

Румяна СТЕФАНОВА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM