Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВИЯТ
ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

От 1 февруари влезе в сила новия лекарствен списък на НЗОК. Той съдържа 1 031 лекарствени продукта, от които 250 са нови спрямо досега действащия. През тази година 172 продукта ще бъдат напълно платени от НЗОК, а 859 продукта - частично. Договорената лекарствена номенклатура покрива всички заболявания, включени в Наредба № 38 на МЗ, като е осигурена широка съвременна алтернатива за лечение на заболяванията, при оптимално възможно ниско заплащане от страна на пациента.
От всички позиции 542 лекарствени продукта са без промяна в ценовото предложение, а 146 продукта са с намалени ценови предложения. НЗОК ще заплаща по-малко за 261 позиции, а пациентите ще доплащат по-малко за 526 лекарствени продукта. Най-голямо намаление на цените бе договорено за напълно платените от НЗОК лекарствени продукти, включени в програмите за скъпоструващо лечение на хронична бъбречна недостатъчност (от 480 лв. за шестмесечен курс на лечение за 2007 г. на 356 лв. за 2008 г.) и Хепатит С (от 3012 лв. за шестмесечен курс на лечение с пигелиран интереферон и Рибавирин за 2007 г. на 2733 лв. за настоящата година). Значимо намаление на цените на производители, и съответно за пациентите и НЗОК, има и при продукти за лечение на хипертония, епилепсия, захарен и безвкусен диабет. Пациентите ще доплащат по-малко за 199 лекарствени продукта за лечение на сърдечно-съдови заболявания, за 71 продукта за лечение на болестите на нервната система и за 53 продукта за лечение на заболявания на храносмилателната система.
Всички лекарства, включени в новия лекарствен списък, са разрешени за производство, внос и употреба в страната от Изпълнителната агенция по лекарствата и са включени в позитивния лекарствен списък, което е гаранция за доказано качество, безопасност и терапевтичен ефект.

Румяна СТЕФАНОВА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM