Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Проект
"ИЗКУСТВОТО И КОМПЮТЪРЪТ ЗАЕДНО
В ПОМОЩ НА РАЗЛИЧНИТЕ"

Партньори - Регионална библиотека Враца, Ресурсен център Враца, Програма Глоб@лни библиотеки - България
1. Основна цел - Социализиране и интегриранеq чрез библиотеката, на деца със специални образователни потребности (СОП).
2. Дейности по проекта:
Основна дейност - Първа среща с информационните технологии и запознаване с изобразителното изкуство и техниките за рисуване.
" Обучение на деца със СОП да работят с компютър и едновременно с това да придобиват знания по основни образователни предмети - български език и математика. За целта ще бъде закупен специализиран софтуер за обучение чрез игра. Това са четири образователни игри - Буквенка, Цифренка, Писменка и Разговорка, като всяка от тях способства за придобиване на определени знания и умения в децата. Както е видно от имената на игрите, по-малките деца от нашата целева група ще изучават буквите и цифрите, а по-големите ще придобиват и затвърждават умения за писане, за водене на диалог и за устно изразяване. Заниманията ще се провеждат с две възрастови групи от по 10 деца в рамките на един учебен час, като всяка група ще посещава библиотеката два пъти месечно.
" Въвеждане в основните стъпки на изобразителното изкуство. Под ръководството на библиотечните специалисти децата ще рисуват, апликират и ще създават различни художествени творби. Най-добрите произведения ще бъдат експонирани в изложба. Заниманията ще се провеждат с 3 групи от по 10 деца, всяка група ще посещава библиотеката един път месечно.
" Създаване на двуезичен филм (на български и английски език), като за целта всички дейности по проекта ще бъдат заснемани с видеокамера, а след това най-интересните и забавни моменти ще бъдат включени във филма. По този начин ще популяризираме нашата дейност пред обществеността и пред други библиотеки, които биха пожелали да почерпят от придобития от нас опит.
Продължителността на проекта е 8 месеца - от май до декември 2012 г.
3. Финансиране
Дейностите по проекта се финансират от Програма "Глобални библиотеки България" и от Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца. Общата стойност на проекта е 2740 лева, продължителност 8 месеца.
4. Очаквани резултати
Чрез проекта деца, родители и общественост ще припознаят библиотеките като място за социално включване на тези групи деца и приобщаването им в глобалното информационно общество. Библиотеката ще въведе иновативна услуга в своята дейност, която чрез изработения филм ще бъде представена пред Целевите библиотека на програма Глобални библиотеки. Предвижда се идеята на проекта да продължи и през следващите години с нови знания и надграждащи дейности, както и да включим и други целеви групи в тези дейности - деца в неравностойно социално положение, деца от малцинствени групи, лятна работа с деца в предучилищна възраст.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM