Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА
ЖП ЛИНИЯ ВИДИН - СОФИЯ

В Община Враца е получено писмо от десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт", касаеща проекта "Модернизация на жп линия Видин -София" към приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс -европейските и основни транспортни оси", в което писмо в т. "Срещнати проблеми и предприети действия по тяхното преодоляване" е обърнато внимание на Протокол от 07. 03. 2011 г. с Възражение от Кмета на Община Враца и предложение на гл. архитект на гр. Враца което е с искане за преработване на проекта като се предвиди подземно преминаване по съществуващото трасе със съответните надземни съоръжения или в краен случай в траншея, което би довело до оскъпяване на проекта близо с 75 млн. евро. Във връзка с този проблем са предвидени нови срещи и постигане на консенсус , свързан с ефективното и ефикасното реализиране на проекта с минимални последици за страните.
Във връзка с това, Изпълнителния директор на Агенцията за транспортни проучвания и прогнози - г-жа Дияна Русинова е поискала скорошна среща с Кмета на Община Враца и Инж. Милчо Ламбрев - Генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура", на която да се обсъдят следващите стъпки за най- благоприятното за жителите на гр. Враца разрешение на поставения проблем. Агенцията за транспортни проучвания и прогнози изцяло подкрепя становището на Кмета и ще се търсят средства да се реализира тунелно - траншейно изграждане на минаващата през град Враца железопътната магистрала.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM