Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СЪБИТИЯТА В ЯПОНСКАТА АТОМНА ЦЕНТРАЛА
СА МАЛКО ВЕРОЯТНИ
В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

В АЕЦ "Фукушима" се експлоатират 6 ядрени блока с "кипящи" реактори (тип BWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с едноконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява и изпарява в реактора, задвижва турбогенератора. Реакторните инсталации, с които са съоръжени всички японски централи, се характеризират с изключително висока сеизмоустойчивост, превишаваща сеизмоустойчивоста на всички европейски реакторни инсталации. Това се обуславя от високите проектни изисквания към реакторни инсталации, изградени във високосеизмичен район, какъвто е Япония.
Аварията в АЕЦ "Фукушима" не е предизвикана от земетресението, а от последвалото цунами. Именно то е извело от строя дизелгенераторните станции, предназначени за аварийно електроснабдяване при подобни ситуации. Това е проектен недостатък, конкретен за АЕЦ "Фукушима". Настъпила е надпроектна авария - пълно обезточване. В резултат на това нормално спреният при земетресението реактор е останал без работоспособни активни системи, необходими за привеждането на реактора в безопасно "студено" състояние.
В АЕЦ "Козлодуй" се експлоатират 2 ядрени блока с "водо-водни" реактори (тип РWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с двуконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява в реактора, безконтактно изпарява друга вода, която от своя страна задвижва турбогенератора.

. АЕЦ "Козлодуй" е проектирана да издържи земетресение от 8-ма степен по скалата Медведев-Шпонхойер-Карник-64 (ускорение на повърхността на земята - 0,2 g).

. В АЕЦ "Козлодуй" по проект са изградени три системи за безопасност с независимо електрозахранване, всяка от които може самостоятелно да приведе реактора в безопасно "студено" състояние.

. При модернизацията на двата блока в АЕЦ "Козлодуй" още преди пет години е изградена 4-та дизелгенераторна станция. Тя напълно може да замени която и да е от наличните три.

. За блоковете на АЕЦ "Козлодуй" са разработени подробни процедури за управление на аналогични аварийни процеси.

. Допълнително, със средства на АЕЦ "Козлодуй", е изградена полустационарна система (стационарно разположени помпени аграгати и мобилна дизелгенераторна станция) за аварийно охлаждане на реактора, посредством системите на II-ри контур. Към системата може да се включи и независим източник на охлаждаща вода, например противопожарен автомобил.

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM