Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

На 11 септември в 11 ч. в заседателната зала на Община Враца ще бъде подписан договор за "Инжинеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води" по Оперативна програма 2007-2013.
След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител е ДЗЗД "ВМВ". Консорциумът се състои от три фирми - "Водстрой 98"АД, "Валдер Инжинеринг" ООД и "Масс Арътма Системлери Иншаат Санаи ве Тиджарет" /Турция/.
Стойността на договора е 15 777 158,85 лева без ДДС. Срокът е до 36 месеца, считано от датата на започване на изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на поръчката включва 24 месеца период за проектиране и строителство и 12 месеца за установяване и отстраняване на дефекти.
Изпълнителят ще извършва инженерингова услуга за проектиране, строителство, доставка и монтаж на електро- и механично оборудване, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране - строителство на електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя.
Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта и пускане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, обучение на персонала при експлоатацията и поддръжката на изградените елементи на ПСОВ.
Това е шестият договор по Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца.
 

 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 


 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM