Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"В ПОДКРЕПА НА СЛЕДВАЩИЯ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД "

Община Враца спечели проектно предложение "Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период" по оперативна програма "Регионално развитие", схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период". Общата цел на проектното предложение е укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и интегрирано градско развитие на Враца.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 550 000 лв.
Основните дейности по проекта са:
* Изготвяне на прединвестиционно проучване на "Интегриран градски транспорт на Враца";
* Изготвяне на работен проект за "Интегриран градски транспорт на Враца";
* Изготвяне на работен проект за "Реконструкция на централна пешеходна зона";
* Изготвяне на работен проект за "Реконструкция на обществен парк "Руски";
* Изготвяне на технически паспорти на 17 съществуващи общински сгради;
* Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи общински сгради;
* Изготвяне на работни проекти за основен ремонт /реконструкция/ обновяване на 17 общински сгради;
Обектите на интервенция по проектното предложение са:
* Интегриран градски транспорт на гр. Враца
* Централна пешеходна зона от ул. "Поп Сава Катрафилов" до площада на ж.п.гара, в т.ч. и ул. "Търговска"
* Исторически музей Враца
* Драматично-куклен театър Враца
* Община Враца и Регионална библиотека "Христо Ботев"
* Младежки дом
* Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
* ПМГ "Акад. Иван Ценов"
* СОУ "Отец Паисий"
* ЦДГ "Дъга"
* ЦДГ "Щастливо детство"
* ЦДГ "Детски свят"
* ОДЗ "Единство, творчество и красота"
* ОДЗ "Българче"
* ОДЗ "Звънче"
* ОДЗ "Зора"
* ОДЗ "Радост"
* ОДЗ "Знаме на мира"
* ЦДГ "Европейчета", база 1 и 2
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM