Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ЗА ПРОЕКТА
"ВРАЦА - ВРАТА КЪМ ДРЕВНОСТТА"

Зам.-кметът на Враца инж. Красимира Георгиева подписа в Добрич договора за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проекта "Враца - врата към древността" по Оперативна програма "Регионално развитие". На подписването присъства министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова и ръководителят на Управляващия орган по ОП "Регионално развитие" Деница Николова. "С проекти като "Враца - врата към древността" се създава регионална политика за популяризирането не само на прирородните забележителности, и на културното и историческото ни наследство" - коментира след подписването инж. Красимира Георгиева.
Проектът е на стойност 473 179 лева. От тях община Враца ще осигури над 24 000 лева. Основната му цел е чрез целенасочена рекламна дейност и разработване на атрактивни туристически пакети да се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг. С изпълнението на проекта ще се постигне привличане на вниманието към Враца, Мездра и Роман като туристически дестинации, към които да се ориентират нови пазарни сегменти. Ще се акцентира върху опазването на природното и културно-историческото наследство в региона чрез туризъм. Ще бъде насърчено местното предприемачество в сферата на туризма, което ще помогне на бизнеса и ще е предпоставка за разкриване на нови работни места.
Проектът "Враца - врата към древността" предвижда разработването на регионален туристически продукт с различни туристически пакети, включващи обекти с национално значение на територията на общините Враца, Мездра и Роман. Такива обекти са къщата на баба Илийца, пещерата "Леденика", проходът "Вратцата", манастира "7-те престола", местността "Шупловица", връх "Околчица", природният феномен "Божия мост" и др. "От този проект очакваме да даде по-голям мащаб на туризма в трите общини. Целта ни е да популяризираме нашите туристически обекти. Сред тези, които влизат в новия проект, са комплексът "Дядо Йоцо", Чирепишкият манастир и природният феномен "Ритлите" - коментира кметът на Мездра Иван Аспарухов.
Във всеки от туристическите пакети ще бъдат включени и уникални атракции като приготвяне на хляб от еднозърнест лимец по рецепта от преди 8 000 години, артистична възстановка на Дионисиев ритуали за пиене на вино, огнено шоу и др. Рекламните дейности, наред с традиционните методи, предвиждат иновативни начини за информиране и въздействие като 3D-mapping, 3D визуализация и виртуални карти за туристическите пакети, флашмоб спектакли и други. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се представи рекламен филм.
Предвидено е дейностите по проекта да се изпълняват 2 години, а разработените туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство да продължат до една година след приключване на договора за финансиране. Проектното предложение предвижда осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и рекламни дейности. Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност, благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.
Очаква се материалите, популяризиращи трите общини, да стигнат до 200 000 туристи от България, Румъния, Сърбия, Македония, Русия и Гърция.

Даниела Хитова,
гл. експерт "Връзки с обществеността" 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM