Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ

Работна среща на Областния управител Малина Николова със заместник - министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков се състоя в Областна администрация - Враца.
Поводът за провеждането й е реализацията на мащабен проект на Министерство на здравеопазването за модернизация на спешната помощ на стойност 85 милиона евро. Инвестицията е съгласно приетата Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България и ще бъде финансирана по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020. Проектът предвижда изграждане на нови помещения или разширяване и преоборудване на вече съществуващи сгради на спешните центрове и филиалите им.
На срещата присъстваха заместник - кметовете на общини от областта, директорът на ЦСПМ - Враца - д-р Галина Лещарска и д-р Анета Ставрова - директор на Регионалната здравна инспекция в града.
"Основната идея е да се чуят кметовете на общините и да се вземе най-адекватното и правилно решение от общинските съвети. Там, където има филиали в лечебни заведения за болнична помощ и има възможност, те ще бъдат разширявани. Другата възможност е на съществуващите терени да се построят филиали за спешна медицинска помощ, като идеята ни е те да бъдат типови за цялата страна" - обобщи д-р Ваньо Шарков.
Нови, изцяло модернизирани филиали за спешна медицинска помощ ще бъдат изградени в градовете Роман и Криводол.
В останалите четири филиали в градовете Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово и Мездра ще бъде направена реконструкция и разширяване на съществуващия сграден фонд, модернизация на медицинската апаратура и изграждане на помещения за рентгенова и лабораторна диагностика, обособяване на чакални за пациенти, манипулационна зала и лекарски кабинети.
В областния град, Центърът за спешна медицинска помощ ще бъде реновиран и разширен, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина.
"За реализацията на Проекта е необходимо решение на общинските съвети за безвъзмездно прехвърляне на недвижимите имоти в собственост на държавата." - разясни още д-р Ваньо Шарков и допълни, че част от реализацията на проекта е и закупуване и доставка на линейки.
Всички структури на извънболнична и болнична спешна медицинска помощ ще бъдат определени в Карта на системата за спешна медицинска помощ като елемент на Националната здравна карта.
Включените в Картата лечебни заведения за болнична помощ ще бъдат задължени да поддържат структура и персонал, осигуряващи безотказен прием на пациенти със спешни състояния. Целта е осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите от областта до спешна медицинска помощ в съответствие е с най-добрите европейски практики и изисквания.
.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM