Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Отворено писмо

"ЗА КОКОШКА НЯМА ПРОШКА,
ЗА МИЛИОНИ НЯМА ЗАКОНИ"


ДО Г-ЖА ГАЛИНА ЕВДЕНОВА
НАЧАЛНИК РИО ВРАЦА

ДО Г-ЖА ПЕПА ВЛАДИМИРОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ДО Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ
КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

ДО Г-ЖА ЯНКА ТАКЕВА, СБУ

ДО Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ, МИНИСТЪР НА МОМН

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МЕДИИТЕ: в. "Конкурент", в."Зовнюс", в."Зов за истина", в."Шанс", Римекс ТВ, ТВ Михайлов, Общинска телевизия Враца, в."Сега", в. "Стандарт", Нова ТВ, БТВ, БНТ

ОТНОСНО: Уволнение на директора на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство град ВРАЦА - инж. РУМЯНА ПЕТРОВА

Уважаеми господа,

Обръщам се към към вас като класен ръководител на ХІІ-а клас в ПГТР Враца, випуск 2011/2012г. с името си, а не анонимно, като повечето други сигнали и отворени писма - Ирена Емилова Димитровска-Андреева. Проблемът, във връзка с който е уволнена г-жа Петрова е следният:
От 15 септември 2011 г. бях назначена за класен ръководител на ХІІ- а клас. Поради различни причини този клас всяка година имаше различен класен ръководител, аз бях четвъртият. Познавах класа бегло - само от двата часа седмично, които имах в десети и единадесети клас. Средата на първия учебен срок една от ученичките - Теодора Милкова Тодорова поиска среща с мен. На тази среща тя ме уведоми, че е бременна и терминът по различните лекарски диагнози е краят на април или началото на месец май 2012 г. Моето първоначално мнение беше, че тя трябва сама да подаде молба за преминаване в самостоятелна форма на обучение. Тогава Теодора ме помоли, ако има възможност да остане редовна ученичка. Ако премине в самостоятелна форма много трудно би взела изпитите в двете изпитни сесии, особено след като се роди бебето. Обещанието и беше, че ще идва редовно на училище. Като учител, който е преподавал в този клас, знаех за тежкото положение на Теодора:
- Тежко социално и семейно положение - майка, коята я е изоставила много малка и не се грижи за нея;
- Липса на финансови средства - да идва на училище и да си купува храна;
- Припадъци от глад, за което наши колеги са я водили в Спешен център;
- Проблеми със запаметяването, които произтичаха от всичко посочено (сега вече се знае, че тя е болна от същата болест като бебето);
Предвид всички тези причини, зарадвана от факта, че Теодора все пак иска да посещава училище и да завърши заедно със съучениците си, че би отсъствала само за около половин месец в края на учебната година (това е месец, през който и много от дванадесетокласниците отсъстват поради различни причини: кандидатстване, шофьорски курсове, работа и други) поех ангажимента да поговоря с колегите, които преподават в класа. Те заявиха, че ако Теодора посещава часовете редовно, идва на допълнителни консултации и има необходимия брой писмени и устни изпитвания ще поставят оценки за втория учебен срок.
Теодора посещаваще редовно занятита до деветия месец и в най-големите студове, когато повечето ученици си намират бележки, тя идваше. В началото на втория срок (февруари и март) и бяха оформени повечето от оценките по учебни предмети.
Годината завърши и когато бяхме оформили дневници, бележници и мина педагогическият съвет за 12 клас, "ЗАГРИЖЕН" гражданин алармира МОМН, че в ПГТР Враца се извършват най-големите престъпления (името му обаче се пази като най-голямата тайна на света, въпреки, че анонимните сигнали са забранени). Започнаха се проверки и писмени обяснения всяка седмица. Още първият ден - 14 май 2012г. вечерта след проверката обаче бяхме уведомени от Емилия Бонева - СБУ, че директорката ни ще бъде уволнена, а тя от своя страна бе уведомена от Галина Евденова. Същият ден бе пресниман само дневника и бяха изискани някои контролни, но по съществена проверка не бе направена. Как се знаеше още първия ден, че има такива големи нередности, че да се вземат такива решения?
Да, допуснали сме грешки, никой от нас не го отрича, за което бяхме наказани: аз като класен ръководител с предупреждение за уволнение, а останалите ми колеги със забележка, но да се прилага най-тежкото наказание за нашият директор само поради нашите нарушения във връзка с бременността на Теодора смятам, че е недопустимо предвид следното:
1. Не само в нашето училище има бременна ученичка - към момента имаме инфрмация за още няколко училища в област Враца. Макар, че бременността и създаването на семейство не се забраняват от ЗНП, а тя е пълнолетна и за нея не би могъл да се приложи Закона за закрила на детето.
2. Обвиненията са, че сме ощетили бюджета. За един ученик сумата, която се отпуска е около 1000 лв. на година. Проблемният период на Теодора е около месец - месец и половина, т.е. сме ощетили бюджета с около 100-150лв.?
3. Като голямо нарушение се изтъква, че г-жа Петрова е била уведомена за подобни нарушения в Помощното училище "Петър Берон" в гр.Враца (Източник в.Конкурент от 23.06.2011г.) и СОУ "Христо Ботев" в с. Галиче и други. Да, но там нарушенията са, че са водени "мъртви души" (деца, които реално не са били въобще в училището) в продължение на години, за които са усвоени над 60 000лв. раздадени допълнително на учителите и за което директорите не са били уволнени, а им е било предложено да си подаде молба за напускане, въпреки драстичните нарушения. И тези директори сами са си подали молби за напускане. Галина Евденова на конференция изтъкна, че е предлагала и на нашата директорка да си подаде молба за напускане, но това може да го направи само човек, който счита, че наистина е виновен, този който е невинен се бори докрай и не използва подобни методи. Е МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОСТАВИ МЕРИЛОТО ПРЕД НАРУШЕНИЯТА И КАТО СОЦИАЛНА ТЕЖЕСТ И КАТО ФИНАНСОВА ЗА ДА СЕ УВОЛНЕНИ НА НАШАТА ДИРЕКТОРКА, КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОБРОВОЛНО НАПУСНАЛИ.
4. Друго обвинение, е че директорката ни не се справя с работата си и не управлява добре училището. А ФАКТ Е, ЧЕ ВЪВ ВРАЦА ОТ 6 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМАНАЗИИ КЪМ МОМЕНТА ИМА САМО 3 И САМО ПГТР НЕ Е НИТО ОБЕДИНЯВАНА, СЛИВАНА, ПРИОБЩАВА И ТАКА НАТАТЪК. За качествата на директорката ни говорят уважението от страна на учителите (не отчитатам голямата омраза на бившите ни колеги, които не можеха да оценят, че след като обемът на работата намалява от седем паралелки на три, неминуемо ще има съкращения), уважение и благодарност от страна на учениците за възможността да работят по много европейски проекти и да провеждат стаж в Германия, многото отличия и номинации на общинско и държавно ниво, номинацията на ПГТР за екип на 2012 г., моята номинация за учител на 2012 г., и две награди за ученик на 2012 г. от кмета на гр.Враца
5. Факт е, че Теодора до м.март 2012 е била на училище. Дори и да я бях предложила за преминаване в самостоятелна форма на обучение по член 139, ал.1, т.5 от ППЗНП "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст", това можеше да стане на педагогически съвет, състоял се на 17.04.2012г., защото предходният е на 5 март 2012 г. Съгласно ППЗНП чл.140а, ал. (3) "Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година". Тъй като Теодора е в дванадесети последен клас, тази алинея няма как да бъде приложена, защото тя завършва на 15 май 2012г.
В самостоятелна форма може да се премине или по желание на ученика (а тя не желаеше), или при наказание за направени неизвинени отсъствия, а до края на март, всичките и отсъствия са извинени с бележки, така че аз като класен ръководител, нямах ни най-малкото основание и възможност да предложа Теодора за наказание на Педагогически съвет за преминаване в самостоятелна форма.
6. Друго обвинение е, че са събирани суми за ксерокопиране на тестове. Но в училище има принтер в учителската стая, който е свободен за ползване от учителите за отпечатване на необходимите материали. А събирането на пари за отпечатване на тестове е много често срещано в другите училища. Аз самата имам две деца в училищна възраст и на двете се събират подобни суми. Но в едно от училищата освен за тестове се събират и т.н. "ДОБРОВОЛНИ" ДАРЕНИЯ ОТ ЦЕЛИЯ ВИПУСК, както и се купуват учебници, като се декларира, че отстъпката трябва да остане в училището. Тук говорим за доста големи суми, но тях няма кой да види.
7. Друго обвинение, е че е подправено заявлението за ДЗИ. Аз като класен ръководител раздавам на всички ученици от класа заявленията и правя обяснение за това как трябва да се попълни, но не стоя до всеки ученик да го наблюдавам какво пише и как са подписва. Още повече, че много голяма част от учениците не бяха решили на какъв втори ДЗИ да се явят и върнаха заявленията след няколко дни.
8. Бебето, което Теодора роди е болно от болест "фенилкетонурия. Това е вродено генетично увреждане, което води до психически усложнения и умствено изоставане. Като цяло прогнозата на фенилкетонурията е неблагоприятна. При стриктно спазване на диетичен режим е възможно временно подобрение и удължаване на живота. При това вродено заболяване има светъл период от 1 до няколко месеца, при което става натрупване на токсични метаболити увреждащи мозъка."
Това е диагнозата на бебенцето на Теди - Михаела. Нарочно я копирах изцяло за да се види какви са проблемите на Теди към момента. Ежеседмично са на консултации, специална диета и начин на отглеждане. Детето не може да посещава нормална ясла, детска градина и училище, защото само най-малкото нарушение на диетата ще доведе до посочените по-горе заболявания.
Вместо да си гледа детенцето обаче, Теодора в момента е издирвана от полицията за да даде показания. Когато ми се обади по телефона тя сподели, че е изключително притеснена.
На съвременния етап, когато много млади момичета оставят ЗДРАВИ бебета по домовете или правят аборт, Теди и мъжът (сирак, израсъл по социалните домове) са поели ангажимента да си гледат болното бебе дори и с минимални средства и възможности, а ние като общество ги викаме на разпит и ги обвиняваме. При тази ниска раждаемост, при тези масови изоставания на бебета вместо да се радваме, че има още едно българче, което си има майка и баща, ние водим разследване.
Въпросът, който си задавам и поради който озаглавих писмото "За кокошка няма прошка, за милиони няма закони" е дали това би било така, ако Теди не беше бедно и само дете, без да има някой, който да го подкрепи, освен неговите учители. Ще кажа - не нямаше да е така, защото много други фактори щяха да окажат влияние и тя да завърши без проблеми. Но факт е, че тя е бедна и сама.
Защо го пиша това, защото по същото време дъщеря Г. М. на заможен баща от Враца успя за две години да завърши средно и висше образование (Арт колеж София) едновременно с разрешение на Министъра на МОМН и не без знанието на РИО Враца. За две години това момиче получи две дипломи за висше и средно образование. И тъй като нямаше средно образование, а за да завърши висше и трябваше диплома за средно образование, ни бе разпоредено да направим извънредна сесия само за нея, на която да я изпитаме, за да може да си вземе дипломата за средно и дни след това и за висше. Но тъй като ходеше във висшето училище сутрин, на изпити при нас идваше следобяд, защото тогава пристигаше автобуса от София.
А Теди въпреки, че е учила редовно три години и шест месеца, само защото е решила да запази детето си и да не направи аборт - да остане без никаква диплома. Дали си заслужава? Вие преценете.
9. Друго обвинение е, че на 14 май 2012 г. сутринта Теди не е била в училище. Това е денят на изпращането на 12 клас (именно тогава се проведе и първата проверка). Аз не смятам, че в България има училище, в което в денят на изпращането учениците са в училище с учебници и тетрадки.
10. В последната година имаше стачки на ученици в езикова гимназия Враца, десетки статии в местни и национални вестници и телевизии, отворени писма срещу директорката, но единствените мерки, които се взеха е проверка от прокуратурата, но и дума не става за уволнението и…

Целият колектив поканихме г-жа Евденова на среща, на която да се изяснят проблемите и да намерим път за тяхното разрешаване, тя обаче предпочете да се разходи из града и да не ни обърне внимание. Аз като класен ръководител проведох лично две срещи с нея, но без резултат. В деня на уволнението бе свикана конференция с медиите, без да бъдем поканение и ние като страна, за да може да се чуе и нашето мнение.
Всички обвинения към мен, колегите ми и директорката са, че не сме спазили писаните закони - нередовно вписване на отсъствия, липса или проблеми с контролни и класни работи и наличие на някои фалшиви оценки на Теодора. Да допуснали сме грешки, за което сме наказани. Но ние преди всичко сме учители, които работят с деца, които имат своите проблеми и освен писаните закони трябва да спазваме и неписаните, човешки закони. Много лесно се спазват законите, когато се работи само с документи, но работата с хора изисква и поне малко да бъдем и човеци. ПГТР Враца е училище, в което преобладават деца на безработни родители, сираци, родители в чужбина и други. Такива деца има във всеки клас. Обръщайки се към Агенция закрила на детете те само идват описват случая и си отиват. Класният е и майка, и баща, и приятел за тези деца, те му се доверяват и разчитат на него. Какво да кажеш на дете, което казва аз нямам пари да дойда на училище, или мама ме остави да гледам по-малките деца, или баща ми е в болница и няма кой да го придружи. Ако трябва да прилагаме закона в пълната си тежест, тези деца трябва да отидат на улицата, а от там в затвора.
Като човек, родител, учител винаги съм си поставяла за цел да помогна на тези деца и да съм до тях, защото самата аз съм полусирак -майка ми е блъсната от камион бременна в шестия месец, но за шофьора има само условна присъда… Миналата година в класът ми имаше дете с баща в затвора, защото е убил майка му. Него и сестричката му ги гледаше разведена леля, заедно с нейното дете. Знаете ли колко пъти това момче закъснява, защото е нямало кой да го събуди, и си е тръгвало по рано, за да гледа болното си сестриче, върнато от градина, защото лелята трябва да работи и т.н. и т.н. Но той не е единствен - ако трябваше да спазвам писаните законите, това момче трябваше да си отиде много рано. Но къде ще отиде, госпожо Евденова, - НИКЪДЕ. Не може всички училища да се поставят под един знаменател, защото в ПМГ и ЕГ родителите са активни, застават зад класния и ръководството и зад детето си, в други училища това не е така. Но всички деца - и бедни и богати, са деца на България и все някой трябва да се погрижи за тях. А ние, техните учители, сме може би единствените, защото сме ежедневно до тях.
Като класен ръководител на Теодора съм допуснала грешки, за което съм наказана, както и останалите учители, но не смятам, че отговорността и вината на директорката ни е толкова голяма, че да бъде дисциплинарно уволнена. Защото везната има две страни от едната страна е лошото, но от другата доброто. Не смятам, че това провинение на инж. Петрова, може да се съпостави с всичко, което направи за това училище, за да и се наложи това наказание. Защото отваряйки сайта на ПГТР Враца ще видите, че не сме толкова черни и такива престъпници каквито ни изкарвате. През последният месец ни бяха направени доста проверки, на цялата документация, на които се установи, че всичко е изрядно.
Апелът ми към всички вас е да се отмени заповедта за дисциплинарно уволнение на инж.Румяна Петрова и да и бъде наложено друго наказание по Кодекса на труда.


Ирена Димитровска-Андреева,
класен ръководител

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM