Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ

На 28 април се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. В него участие взеха народният представител Красимир Богданов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, кметовете на общини и представители на общинските съвети. Заседанието бе председателствано от Областния управител Малина Николова.
Основна тема на срещата бе представянето на инвестиционни проекти от страна на кметовете на общини, имащи ключова роля за развитието на Област Враца. "Целенасочената инвестиционна програма се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., Приоритет 13.1. "Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони" -каза Областният управител Малина Николова.
Община Борован направи 19 проектни предложения, засягащи рехабилитация на уличната мрежа в населените места в общината, изграждане на пречиствателна станция и канализационна мрежа. Общата стойност на подадените предложения е 83 млн. лева.
Община Бяла Слатина предложи 9 проекти на стойност 64 млн. лева, целящи изграждането на общинско тържище за установяване на конкурентна среда за маркетинг на местната селскостопанска продукция. Представени бяха и проекти за доизграждане на канализационна система и за повишаване на енергийната ефективност на значими обекти.
Кметът на община Враца представи проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, проекти за водоснабдяване и благоустройство на туристически и природни обекти, както и за модернизация на градския тролейбусен транспорт. Общият брой на подадените предложения е 29 на стойност 211 млн. лева.
Седем са предложенията за включване в Стратегията на община Мездра. Сред тях са проект за доразвитие на културно-историческия обект "Калето", изграждане на разделна канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води на село Зверино. Общата стойност на проектите е 34 млн. лева.
200 млн. лева е стойността на подадените 18 предложения от община Мизия. Най-важните от тях са изграждане на индустриален парк "Мизия", със съпътстваща инфраструктура и логистичен център на територията на бившия "КЦХ- Мизия", както и изграждане на инсталация за производство на биогаз.
Община Оряхово представи 16 проекти на стойност 80 млн. лева., като приоритет е даден на изграждането на Дунав мост 3 при Оряхово - Бекет.
Проектни предложения бяха представени и от община Козлодуй - 6 проекта на стойност 6 млн. лева, а община Криводол внесе девет за 45 млн. лева. Седем са предложенията на община Роман на стойност 70 млн. лева, а четирите предложения на община Хайредин възлизат на обща стойност 14 млн. лева. Всички проектни предложения засягат реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, развитие на ВиК сектора, изграждане на туристическа и социална инфраструктура.
Заместник-министърът на регионалното развитие Иван Аспарухов даде съществени насоки по оптимизирането на идейните предложения.
"Проектите трябва да бъдат насочени към разрешаването на основни и значими проблеми, касаещи общините и областта. Те трябва да бъдат структурирани, приоритизирани и интегрирани с целите на Общинските планове и Областната стратегия" -каза заместник-министърът на регионалното развитие Иван Аспарухов .Той поясни, че в процеса на разработване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България предстои структурен анализ на проектните предложения и определяне на възможните източници на финансиране.
Предложенията ще бъдат внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с процедурата по разработване на Програмата.

Надя Гетова

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM