Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

КМЕТОВЕТЕ ИСКАТ
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
В ПОМОЩ НА ОБЩИНИТЕ

Над два часа и половина продължи Денят на диалога във Враца. Участие взеха народните представители Минчо Минчев, Тотю Младенов и инж. Петя Аврамова, областният управител Венцислав Василев, кметове и председатели на общински съвети на общините във врачанска област, с изключение на представител на община Мизия. Домакин на срещата бе Община Враца, представена от секретаря Иван Жеков. Извънреден служебен ангажимент в Министерството на регионалното развитие попречи на инж. Николай Иванов да участва в дебатите.

Диалогът започна с политически изказвания на депутатите Тотю Младенов и инж. Петя Аврамова, които скоро бяха изместени от актуалните проблеми на региона. Модератор на срещата бе кметът на община Мездра Иван Аспарухов.

Кметовете се обединиха около становището, че от най-голяма важност за диалога между местната и централната власт е да има чуваемост. Предложено бе да се създаде механизъм в ЗМСМА, който да въведе задължителното съгласуване с НСОРБ на всички проекти за нормативни актове, отнасящи се до работата на местната власт. Поискано бе да се преустанови практиката на общините да се възлагат функции от държавата, които не са обезпечени с финансов ресурс. Кметовете настояха да се преустанови практиката общините от собствени приходи да финансират национални политики.
Вторият кръг от въпроси бе за изравнителните субсидии. Предложено бе те да се увеличат, за да се намали структурният дефицит и да се приключат успешно започнатите европейски проекти. Кметовете бяха единодушни, че е нужно удвояване на средствата за капиталови разходи в общините. Внимание бе обърнато на необходимостта от увеличаване на стандартите за издръжка на детските заведения до реалните пазарни цени. Акцент бе поставен върху Закона за публичните финанси, който влиза в сила в началото на 2014 г. Предложените промени в него целят общините да получат самостоятелност, а не да бъдат "просто пощенска кутия на министерството на финансите". В закона трябва да се премахне забраната за въвеждането на делегирани бюджети в местните дейности - категорични са кметовете. Наложително е също да се промени Законът за управление на отпадъците, като се смекчат разпоредбите му така, че да не се налага увеличаването на такса "битови отпадъци" за гражданите. Поставен бе въпросът за премахване на законовите ограничения върху управлението на общинската собственост. Кметовете поискаха да отпадне изискването сградите на закритите общински училища и детски градини да се ползват само за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.
Опитът от работата по европейски проекти бе друга обсъждана тема. В диалога бе предложено да се регламентира в нормативен акт механизъм на споделената отговорност при налагането на финансови санкции. Добре би било също да се помисли върху разширяване на възможностите за финансиране на фонд "ФЛАГ". Предложено бе и размерът на съфинансирането по европейски проекти за периода 2014 - 2020 г. да бъде обвързан с промените в собствените приходи.
На финала на разговора депутатът Минчо Минчев направи предложение да бъде назначен министър на Северозапада, който да бъде изцяло ангажиран с решаването на проблемите в този регион.

Даниела Хитова
 


 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM