Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЩЕ СЕ ОБНОВИ БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ "МИТРОПОЛИТ КОНСТАНТИН"

Община Враца разработи и спечели проект, който е насочен към децата и младежите в риск. Проектът е "За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца". Стойността на проекта е близо 1 030 000 евро, като финансирането е на 100 % гранд. Финансирането е по т.нар. "норвежки механизъм" - европейското икономическо пространство 2007 - 2013, с управляващ орган Министерството на образованието и науката. Проектът предвижда изграждането на модерен Младежки център в сградата на бившето основно училище "Митрополит Константин", която ще бъде изцяло обновена. "Спечелихме един изключително важен проект. Враца е сред петте общини в България, чиито проекти бяха удобрени. Радваме се също, че проектът ще се реализира в бившето училище, чиято сграда пустее от години" - коментира кметът на Враца инж. Николай Иванов.
Дейностите по проекта предвиждат целенасочени действия към младежи, отпаднали или застрашени от отпадане от училище и техните родители. Ще се провеждат консултации от учители за наваксване на пропуснатия учебен материал. Ще бъдат планирани също различни инициативи, които да помогнат за социалното им включване. В Младежкия център ще работят педагози, психолог, социален работник, медицинско лице, ромски медиатори и младежки работници. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM