Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ОСТАВАТ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

До 18 декември е удължен срокът за предоставяне на услугата "Личен асистент" по проект "Подкрепа за достоен живот". В Община Враца по проекта са назначените 95 лични асистенти, които още три месеца и половина ще се грижат за 98 лица с трайни увреждания. Това е второто удължаване на срока за ползване на услугата и стана възможно след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта. Кметът на Враца инж. Николай Иванов благодари на МТСП и на Комитета за наблюдение към Оперативната програма за новото удължаване на срока на услугата, което е в голяма помощ на ползващите услугата.
Проектът "Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 122 лица с трайни увреждания и 122 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с. Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се включва следващия в класирането. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и са благодарни за повторното удължаване на техния срок.
 

 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 


 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM