Държавата емитира дълг за 300 милиона лева под формата на 10,5-годишни държавни ценни книжа

Държавата емитира дълг за 300 милиона лева под формата на 10,5-годишни държавни ценни книжа

България 0 Comment 6
 

300 милиона лева дълг бяха поети под формата на държавни ценни книжа, съобщиха от Министерството на финансите и от БНБ.

Новата емисия от лихвоносни съкровищни облигации е със средно претеглена доходност от 0,14 на сто, става ясно от съобщението на финансовото министерство и от сайта на БНБ.

Облигациите са за 10 години и 6 месеца с фиксирана лихва от 0,1 на сто. Общият размер на подадените поръчки надхвърля 555 млн. лева, като финансовото министерство е одобрило поръчки за 300 млн. лева, колкото бе и първоначално обявеният размер.
Коефициентът на покритие е 1,85.

Отчетеният спред, спрямо аналогичните германски федерални облигации, е в размер на 60 базисни точки, подчертават от Министерството на финансите.

От страна на участниците в аукциона е отчетен висок интерес, като най-голямо количество държавни ценни книжа са придобити от банките – 66,7 на сто, посочват от ведомството на Кирил Ананиев.

Голям интерес има и от застрахователните компании (20,7%). Пенсионните и гаранционните фондове придобиха 6,7% от облигациите, договорните фондове – 2,6% и други инвеститори – 3,3%.

Държавните ценни книжа се считат за една от най-сигурните инвестиции.

Тази година правителството има право да тегли максимум 4,5 млрд. лева нов дълг, като в края на годината нивото на държавния дълг не може да надвишава 31,9 млрд. лева.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top