03.02.2023

Зов за истина

Електронен вестник за Враца, Северозапада, България и Света

Напусна ни големият български химик проф. д.н. инж. Димитър Шишков

 

На 30 ноември 2020 г. почина проф. д.н. инж. Димитър Шишков. Той има голям принос за развитието на инженерно-химическото образование като преподавател в Химико-технологичeския институт в София и с многогодишната си научно-изследователска и приложна работа в областта на неорганичната химична технология.
Димитър Шишков започва своята кариера през 1954 г. като инженер-химик в производството на амоняк в Химкомбината в Димитровград. Като млад инженер той не само усвоява сложното производство, но и предлага и реализира усъвършенстване на някои от технологичните процеси, което се отразява върху процеса на производството на амоняк.
Придобил голям производствен опит, през 1959 г. проф. Шишков постъпва като преподавател в Химикотехнологичния институт в София в катедрата по неорганични химични технологии. Това е времето, когато в България се изгражда химическата промишленост и нуждата от квалифицирани кадри е особено голяма. В това направление проф. Шишков изисква от студентите освен задълбочена теоретическа подготовка, но и детайлно изучаване на оборудването. Проф. Шишков също въвежда и преподава дисциплината ,,Проектиране на химически предприятия”, особено необходима за бързо развиващата се химическа промишленост.
Успоредно с преподавателската работа и с подготовката на дипломантите за защита на дипломните работи, проф. Шишков е един от инициаторите за организиране на следдипломна квалификация на работещите в производството инженери, продължаваща 1 – 1,5 години и завършваща с дипломна работа. Тази квалификация е особено наложителна с изграждане на заводите в Девня и Враца по западни технологии и реконструкцията на завода в Димитровград.
Някои от дипломните работи прерастнаха в дисертации. Само от завода във Враца четирима инженери-химици защитиха успешно кандидатските си (докторски) дисертации.
Второто направление от дейността на проф. Шишков – научно-изследователската работа – е изключително успешно. В Химикотехнологическия институт той създава лаборатория за разработване на технологии за производство на катализатори, основно за амонячните производства на заводите в България и сформира за целта екип от квалифицирани специалисти.
В лабораторията под непосредственото ръководство на проф. Шишков се разработи химическия състав на бъдещия промишлен катализатор, осигуряващ висока активност. По предложение на проф. Шишков и под неговото ръководство в завода във Враца се изгради полупромишлена инсталация, предназначението на която е на основата на лабораторно установения химически състав да се разработи промишлената технология. Инсталацията е оборудвана с многофункционални машини, апарати и реактори, внос от западни фирми.
Разработеният на тази инсталация нискотемпературен катализатор, изпитан в промишлени условия в инсталациите в Амонячно производство във Враца, по показателите: активност, термична и механична якост, устойчивост на отрови и експлоатационен живот, напълно отговаря на вносните западноевропейски катализатори.
На основата на този катализатор и разработеният на полупромишлената инсталация среднотемпературен катализатор от Института по катализ и Базата за развитие на завода във Враца се изгради промишлена инсталация за производство на катализатори. Производството на тази инстализация напълно задоволи нуждите от тези катализатори на химическите заводи в Димитровград, Девня, Ст.Загора и Враца.
Проф. Шишков продължи дейността си в областта на промишления катализ и по разработената от него технология започна производството на катализатор за първичен реформинг. Последва го катализатор за очистване на природния газ от серни съединения. По същото време проф. А. Андреев от Института по катализ към БАН завърши разработването на технологията също на катализатор за първичен реформинг. С тези три нови катализатора се достигна производственият капацитет на промишлената инсталация от 400 т/год и задоволяване на потребностите от тях на заводите в страната.
От нискотемпературния катализатор на проф. Шишков бе реализиран износ на две последователни партиди за химическия завод в гр. Панчево, Сърбия.
Освен изследователската си дейност в областта на промишления катализ, проф. Шишков непрекъснато следеше от специализираните западни списания усъвършенстването на процесите, съставящи технологията за получаване на амоняк. Един от тези процеси е очистването на технологичния синтез-газ от въглероден диоксид.
Проф. Шишков оказа изключително голяма помощ на техническите специалисти в завода във Враца при внедряване на диетаноламинова очистка на технологичния газ, което се отразява пряко на икономическите показатели на Амонячното производство.
След спирането на Химко – Враца през 2002 г. проф. Шишков до кончината си работи в Неохим – Димитровград като консултант по модернизация на амоняк и амониева селитра.
Изказваме своите съболезнования на всички роднини, близки и приятели на проф. Шишков – един от големите умове в областта на промишления катализ и производство на азотни торове!
Поклон!

Доц. д-р инж. Кирил ПЕТКОВ
инж..Георги ХРИСТОВ

Вашият коментар