29.02.2024

Зов за истина

Електронен вестник за Враца, Северозапада, България и Света

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ АЛМАНАХ „ОКОЛЧИЦА“,2019

Литературно четене, посветено на Христо Ботев
и представяне на литературно-художествения алманах „Околчица“2019 организират

на 30 май, четвъртък, от 17.30 ч. в Художествената галерия към Регионален исторически музей:

Съюз на Българските писатели,
Национален литературен музей,
Дружество на писателите – Враца

Участват: Марин Ботунски, Петър Анастасов, Атанас Капралов, Иван Есенски, Елена Алекова, Яна Кременска, Иван Пенев, Людмил Рашев, Илиана Илиева, Виктория Иванова, Йордан Борисов, Лъчезар Лазаров, Дарина Цветкова, Юлий Йорданов.

 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ „ОКОЛЧИЦА“, 2019

2019 година е четиридесета от излизането на първия брой на литературно-художествения алманах „Околчица“ . Четиридесет години най-родолюбивата част на българската интелигенция се събира под знамето на своя Воевода, за да отстоява Ботевско начало на българската литература, да разширява терените на българския дух и терените на свободата.
Околчица“, 2019 се открива със стихотворението на Христо Ботев „До моето първо либе“ и публицистичният материал „Смешен плач“.
В рубриката „П а м е т“ са отпечатани стихотворенията на Иван Вазов „Българският език“ и „Отечество любезно, как хубаво си ти“ и на Христо Фотев -„България и „***Беше лято, когато“.
В раздела „Н о в а   б ъ л г а р с к а   л и т е р а т у р а“ са представени творбите на поетите Ивайло Балабанов, Атанас Капралов, Валери Станков, Георги Ангелов, Андрей Андреев, Елена Алекова, Яна Кременска, Николай Дялков, Петър Анастасов, Цанко Христов, Иван Пенев, Нели Коларова, Илиана Илиева, Виктория Иванова, Людмил Рашев, Лъчезар Лазаров, Васил Чавдаров, Йордан Борисов, Цвета Иванова, Дарина Цветкова.
Художествената проза е представена от Златимир Коларов, Диана Юсколова, Ели Лозанова.
В „Околчица“,2019 са публицистичните творби на Марин Ботунски – „Родино – приласкай децата си“, на Драгомир Шопов – „Фрагменти“, на Иван Есенски – „Рожден ден“ и „Безсмъртният“ , на Калина Тодорова – „Малки истории от „Календара на времето“; литературно-критическите статии на Георги Н. Николов, Юлий Йорданов, Никола Инджов, Красин Химирски.
Преводи на стихотворения на Панде Манойлов, Уилям Мередит и Дмитро Павличко представят Милена Обретенова, Красин Химирски и Ваня Петкова.
В „Д о к у м е н т а ц и я „Околчица“ са изследванията на Калина Тодорова „Вировската музика“ и на Бойка Лозанска “Ботевата алея. Опит за биография“. Препечатан е и материала на Петър Зяпков „Има ли място Ботев в нашето време“
В „Х у м о р  и  с а т и р а“ – творби на Чудомир, Янко Стефов, Върбан Велчев, Атанас Найденов.
„Околчица“ за пореден път отваря широко врати за най-младите творци на България – участниците в Националния конкурс „Живеем в земята на Ботев“: Величка Петрова Зердашка, Джордж Георгиев Петров, Анелия Росенова Крумова, Славея Светославова Минчева, Ниляй Нургин Шериф, Надя Драгомирова Лазарова, Катерина Светославова Добрева, Ангелена Чонова Ганчозова, Теодор Цветомиров Цветков.
В „К ъ с ч е т а    р а д о ст  от „Млада Околчица“ са показани откъси от произведенията на още 48 млади автори.
Книжката е илюстрирана с творби на художниците: Костадинка Миладинова, Пабло Пикасо, Люсиен Писаро, Ел Греко, Александър Нейсмит, Томас Филипс, Никола Вълчев, Димитър Киров, Светлин Русев, Росен Рашев – Рошпака, Илия Беширов, Жулиен Диленс, Петър Къчев, Жечко Попов.

Вашият коментар