НАЧАЛО Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТЧЕТ ЗА 100-ТЕ ДНИ

Снегопочистване

Едно от сериозните предизвикателства в началото на мандата, е тежката зима с ниски температури, каквито не е имало през последните 70 години и незапомнени количества сняг. От ноември до 15 февруари са похарчени 358 262 лева за снегопочистване, като от тях над 309 000 лева са за машинно чистете на улиците, а останалите са за ръчно почистване на пешеходните зони и местата около социалните обекти. По пътищата на общината са хвърлени 1 155 тона пясък, 437 т сол и 19 т луга. ...още


СБОГУВАНЕ СЪС ЗИМАТА

      
      
      
      


БАБА МАРТА ПРИСТИГА ВЪВ ВРАЦА

Лично баба Марта ще присъства на Музейната работилница за мартеници, в която на 27 февруари от 11.30 ч., в Регионалния исторически музей, ученици от СОУ "Козма Тричков" ще научат интересни факти за мартениците и сами ще ги изработват.
На 1 март по централните улици на Враца баба Марта ще завърже мартенички на децата като поздрав и пожелание за здраве и радост от името на кмета на Община Враца - инж. Николай Иванов. ...още


КМЕТЪТ ПОСРЕЩНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ЗАЙЧАР

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов посрещна делегация от "Ротари клуб" - гр. Зайчар, Сърбия, водена от председателя на клуба Деян Пешич. На срещата присъства също ръководството на "Ротари клуб" - Враца. Обсъдени бяха бъдещите възможности за сътрудничество между двете общини. ...ощеСРЕЩА С КОНЦЕСИОНЕРИ
И НАЕМАТЕЛИ НА ЯЗОВИРИ

Заместник кметът по устройството на територията Ангел Вълчев проведе работна среща с концесионерите и наемателите на язовири в община Враца. На нея бе акцентирано върху състоянието на водоемите, изпускателните съоръжения и нивото на водата в тях. Ползвателите отчетоха, че поддържат в добро състояние язовирите, нивото в тях е под 2/3 от обема и се следи ежедневно. ...ощеЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
И СИГУРНОСТТА НА ЯЗОВИРИТЕ

Във връзка с обилните снеговалежи през месец януари и февруари и предстоящото снеготопене, Областния управител на Област Враца издаде Заповед до кметовете на общини за осъществяване непрекъснат контрол на състоянието на язовирите, с цел недопускане възникване на аварийни ситуации. ...ощеОБЩИНА ВРАЦА СТАВА РАБОТОДАТЕЛ
НА 230 ЧОВЕКА

230 човека от община Враца ще започнат работа по проекта "Нов избор - развитие и реализация". Проектът е на общинската администрация и е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие". Подборът на хората, които ще участват в него, започва на 27 февруари. ...още


Победителите в конкурса
"Изворът на моята енергия" ще посетят Брюксел

Авторите на отличените творби в конкурса "Изворът на моята енергия", който имаше за цел да популяризира туристическите обекти в регионите Враца, Смолян и Козлодуй, ще посетят Европейския парламент в Брюксел следващата седмица в периода 28.02. - 01.03.2012г. ...още


АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"-
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикации в руски и български медии за доставено некачествено оборудване в АЕЦ "Козлодуй" държим да заявим следното.

Подгревателите високо налягане са доставени в АЕЦ "Козлодуй" по договор с "АТП-Атомтоплопроект" ООД, България. Съоръженията са монтирани на 1000-мегаватовите блокове в атомната централа по време на плановите годишни ремонти през октомври 2010 г. на 6 блок и през май 2011 г. на 5 блок.
Подгревателите високо налягане нямат отношение към ядрената и радиационната безопасност. Те са част от технологичната схема на II-ри контур (нерадиоактивната част на централата), като ефектът от тяхната работа се изразява в повишаване на коефициента на полезно действие.
Технологичната схема позволява блоковете да работят с изключени подгреватели високо налягане, което ще доведе само до понижаване на електрическата мощност. ...още


ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА ЩЕ ПАЗИ
БИВШИЯ "ХИМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ"

Денонощна въоръжена охрана ще пази сградата на бившия "Химически техникум" във Враца. Общината се погрижи да бъде обявен конкурс за избирането на фирма, която да пази от посегателства сградата. Конкурсът е спечелен от дружество "Звено Алфа СОД" ЕООД. ...още


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Решение № 254 от 23.02.2012 г. на кмета на Община Враца инж. Николай Иванов е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап II, по проект "Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца" по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП "Околна Среда". Обектът на поръчката е осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m).
Проектната стойност на обществената поръчка е 19 179 926 лв. без ДДС
Срокът за получаване на оферти е 16 ч. на 05.04.2012 г. ...още


ДАЙ, БОЖЕ, ДА ЗАГОВЕЕМ
ПО ЖИВО, ПО ЗДРАВО…

Сирни заговезни, Сирница, Запостение - денят е наречен "Прошка" и искането и даването на прошка е един от основните обреди, съпътстващи празника. И тъй като кръстникът е основен персонаж, свързан със семейната обредност - първо с кръстника и кръстницата се "опрощава" младото семейство. Пред обредната трапеза кръстникът благославя новобрачната двойка с бъклица в ръка: "Бог да прощава! И дай, Боже, да заговеем по живо, по здраво. Да дочакаме Великден с шарените яйца, Свети Георги - с ваклите ягънца, Свети Петър - с тежкото жито, Свети Илия - с едрите масуре (кулени), Свети Архангел - с белия кожух, Свети Никола - с мрената риба, Свети Иван - с младото гоське!" След туй всички се гощават. Трапезата не се вдига до вечерта. ...още


РАБОТНА СРЕЩА,
ПОСВЕТЕНА НА ПРОЕКТА "ВОДЕН ЦИКЪЛ"

Работна среща, посветена на проекта "Воден цикъл", се проведе в Министерството на околната среда и водите в София. На нея присъстваха министър Нона Караджова, зам.-министър Ивелина Василева и Йоана Христова - ръководител на междинното звено на ОП "Околна среда 2007 - 2013". От страна на община Враца в срещата участваха инж. Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, инж. Марияна Рашева - директор на звеното за изпълнение на проекта "Воден цикъл" и счетоводителя на проекта Петър Койчев.
Инж. Марияна Рашева докладва за напредъка по проекта. ....още


ОБЩИНАТА ПОЧИСТИ ОТ СНЯГ
ОЩЕ 15 УЛИЦИ ВЪВ ВРАЦА

Пет пъти повече от предвидените улици бяха почистени от снега в нощта срещу сряда. Първоначалните намерения бяха да се изчистят участъци от бул. "2 юни", ул. "Петропавловска" и ул. "Хаджитошина". Кметът на Враца инж. Николай Иванов бе издал заповед, с която се забраняваше паркирането там от 18 ч. във вторник до 6 ч. в сряда . ...още


РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Заместник кметът Красимир Богданов се срещна с директорите на детските заведения в община Враца. Поводът бе извършеното от общинската управа след подадени сигнали за проблеми с хидроизолацията на някои от сградите. Пет са детските заведения, в които при снеготопенето покривите са протекли - ЦДГ"Детска вселена", ЦДГ"Вълшебница", ОДЗ "Брезичка", ОДЗ "Знаме на мира" и ОДЗ "Славейче". ...още


КОГАТО УЧИТЕ НА МИЛОСЪРДИЕ

Заместник областният управител - Цветелина Теофилова беше гост на Общото събрание на БЧК - Враца. Тя поздрави от свое име и от името на Областния управител - г-жа Пепа Владимирова ръководството и членовете на организацията за постигнатите резултати през 2011 г. "Поздравявам ви за вярата и топлината, която раздавате когато учите на милосърдие, когато набирате и дарявате с благотворителна цел, когато работите в услуга на социално уязвимите. Желая ви да бъдете здрави, да развивате и усъвършенствате постигнатото и да отстоявате и в бъдещата си работа основните червенокръстки принципи" ...още


УНИКАЛЕН МЕХЛЕМ

Той е уникален, защото се прилага в много случаи. Първо - при трудно заздравяващи рани дава възможност за образуване на нова тъкан и потиска болката и възпалението. Към този вид рани спадат декубиталните (от залежаване) и тези, които се дължат на смутено оросяване. Цитираните рани не трябва да се третират с йодосепт, независимо че в неговите индикации са труднозаздравяващите такива. Те могат допълнително да бъдат усложнени от йода (изгорени от него), особено когато храненето на тъканта е смутено. На второ място - порезните рани много бързо заздравяват. На трето място - мехлемът има чудодеен ефект при всички видове изгаряне. Мехлемът действа и превантивно. ...още


 

МОТИВ

Поиска и дебила
съвети да раздава.
Предложи да се състезава
орел с… камила.


СЪВЕТ

Този Ветро-показател
съвет единствен обяви:
- Накъде задуха вятърът -
натам се обърни!

Цветко Маринов


Марин БОТУНСКИ

“В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР”

ПОСЛЕДНИЯТ ПРИСТАН
НА УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ

В материала "Лондон" съм писал:
Аз имам особено отношение към големият английски държавник. Когато и да е споменавано името му, все съм връщал неговите думи: "За да падне България трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да се засеят картофи."
"В продължение на моята политическа кариера този беден народ (българския) от трудолюбиви и честни селяни се възглавява от чужда на националните му интереси династия и се ръководи от корумпирана и подкупна интелигенция." А на Парижката мирна конференция: "Така се пада на страна, вдигнала ръка срещу своя освободител". "Държава на име България не трябва да съществува."
Англичаните, обаче, го боготворят, заради спасителната му мисия по време на Втората световна война.

На 27 юни 2009 година, някъде по средата на пътя за Стратфорд, родният град на Шекспир, Хари ни посочи една отбивка и каза, че на пет километра е имението, в което е прекарал последните години от живота си, и в което е починал, Уинстън Чърчил. "На връщане - каза - може да се отбием". ...още


  


 

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

НОВИНИ

НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"
СПОРТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


СТОЯН СТОЯНОВ
ОТ "ЗОВ ЗА ИСТИНА" -
С НАГРАДА
ОТ ФОТОКОНКУРС

ВРЪЗКИ

...