НАЧАЛО Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Мъдри думи за

ЛЮБОВТА И … ЖЕНИТБАТА

ГОРИ, ЛИБЕ, ГОРИ,
я за тебе гора
като лен за вода,
босиляк за роса,
трендафил за сенкя…

Любовта е огън. На човек, когото обичш, ще кажеш: "Изгорех за тебе!", на човек, който вече ти е безразличен: "Отгорех от тебе!", пък каквото ще да става. И друго ще кажеш: "Дето ме викат - там ходя, отдето ме гонят - оттам бягам!", защото "Младост до века не трае, на младост биват полуди!" когато те корят, че честичко "прескачаш" момини порти и невестини двори, пък и... "Добро време и хубава жена не омръзват." И трето ще кажеш: " Една е тази, дето на сърце ми е паднала, на сърце ми е легнала! - От нея кой има сили да ме отдели?", а нали "Севда е по-лоше от болест" и "Кашлица и любов не могат да се скрият." Това е така, но все пак запомни:
- "По премена срещат, по ум изпращат."
- "Ум царува, ум робува, ум патки пасе."
- "От много ум глава не боли.", но когато си "луд за двама" и "ни се водиш, ни се караш", а "глава не увира" нека бъде "Глава правила - глава теглила!" ...още


АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ Е ЗАМ.-КМЕТ
ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

На пресконференция в понеделник кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи новият заместник-кмет по устройство на територията г-н Ангел Вълчев. Той е роден на 6 декември 1978 година, завършил е средно образование в Техникума по строителство и архитектура - Враца, придобил е висше образование в Международния славянски институт - специалност "Финанси и кредит" и в момента завършва магистратура във Варненския свободен университет, специалност "Европейска администрация". Досега се е занимавал със строителен бизнес - управител на "Билдинг груп" ЕООД. Женен с две деца. ...още


ОБХОДИЯ ПЪТ НА ВРАЦА ОСТАВА С 2 ПЛАТНА

Кметът на общината представи информация относно заседанието на национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, проведено на 7 февруари 2012 г., на което беше разгледан проекта за парцеларен план за ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР.ВРАЦА -ПЪТ І-1(Е-79) КМ 0+0.00 ДО КМ 6+816.60.
Основната цел на обходния път е изнасяне на транзитното движение от град Враца.
На заседанието е представено становището на Община Враца, в което е изразено несъгласие с предвидения габарит на пътя Г-10.50м. и предвидените две ленти за движение. Аргументите на Община Враца за необходимост от четирилентов обход на града не се приеха от проектантите и АПИ.
Според тях във Враца не може да се докаже необходимия трафик за четирилентов обходен път, а освен това град Враца е един от най-добре снабдените градове с обходни пътища (цитират "крайната" улица "Васил Кънчов"). ...още


СНЕГЪТ СЕ ИЗВОЗВА ОТ ГРАДА

Започна извозването на снега на определени площадки извън града. Снегът ще бъде извозен от спирките и главните улици. До този момент за град Враца и кварталите са платени 283 415,70 лева, а за селата от общината 12 150 лева, или общо 295 600лева. В тези суми се включва и почистването на общинска пътна мрежа. Предвидената сума за цялата година е около 500 000 лева- обяви кметът инж.Николай Иванов.


139-ТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Отбелязването на 139-та годишнина от гибелта на Васил Левски тази година включва паметна вечер за Апостола на свободата, която ще се проведе на 17 февруари /петък/ от 17.00 ч. в Регионалния исторически музей. Участие в нея ще вземат проф. Андрей Пантев, свещенически октет от Врачанска митрополия и актьорът Тодор Димитров.
В деня на трагичната гибел на Апостола -19 февруари, в 10.15 ч. пред бюст-паметника на пл. "Левски" ще бъдат поднесени цветя, а от 10.30 ч. в църквата "Храм-паметник Свети Софроний епископ Врачански" ще бъде отслужена панихида за Дякона. ...още


ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
"ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
НА ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР"

Община Враца започна изпълнението на проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в "Комплексен онкологичен център" ЕООД град Враца", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 на 31.01.2012г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".
Бюджет: Проектът е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%). ...още


ВАКАНЦИЯ СПА ЕКСПО 2012 Г.

Община Враца ще вземе участие в Туристическа борса "Ваканция Спа Експо 2012 г." в гр.София в периода 16-18.02. в Интер Експо Център -Зала 3. Тази година община Враца за пръв път е наела и заплатила щанд от 24 кв. м. на стойност 3600лева.
Досега Общината винаги е участвала на площ от 4 кв. м., която е крайно недостатъчна за да се направи достойно представяне на възможностите ни за туризъм в региона. ...още


ИСКРА

На пресконференцията инж.Николай Иванов представи информация относно проектното предложение на Община Враца с наименованието ИСКРА, което е класирано и одобрено за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". ...още


РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО БОТЕВ" -
МОДЕРЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

На 10 февруари се проведе годишното отчетно събрание на Регионална библиотека "Христо Ботев"- Враца. Гости на библиотечните работници бяха кметът на Община Враца инж. Николай Иванов, зам.-кметът Красимир Богданов и Радосвета Крумова от отдел "Култура".
В доклада си директорът на библиотеката Силвия Врачовска разгледа извършеното през 2011 година, постиженията на библиотеката, финансовите резултати и перспективите за развитие.

В края на 2011 година фондът на Регионалната библиотека е 249 845 библиотечни документи - на стойност 274 737 07 лв. от всички отрасли на знанието и на всички носители на информация. Новопостъпилите библиотечни документи са 2858 на стойност 29917.40 лв. - книги, периодични издания, графични издания, компактдискове и ДВД. В края на годината библиотеката кандидатства по проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на Министерство на културата и получи финансиране в размер на 15 000 лв.
За отчетния период културната институция е регистрирала 3 936 нови читатели, посетена е от 83 505 потребители (което е с 30% повече от предходната 2010 г.). Раздадени са 123 000 библиотечни документи. ...още


ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА

В залата на Община Враца се проведе първото заседание на Обществения консултативен съвет по култура, председателствано от кмета инж. Николай Иванов. В състава на консултативния съвет са творци и дейци на културата от всички области - художници, писатели, архитекти, музиканти, журналисти, общественици - личности, които със своите идеи и новаторско мислене могат да бъдат полезни за развитието на културата в нашия град. На заседанието беше утвърден статут на Обществения консултативен съвет по култура и беше избрано Оперативно бюро на съвета. ...още


ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА,
РОДЕНИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Със заповед на кмета на Община Враца инж. Николай Иванов от 9. 02.2012 г. и в изпълнение на решение на Общински съвет - Враца се възстановява изплащането на еднократната целева финансова помощ за новородено дете за 2011 г., осигурена от бюджета на Община Враца. Финансовата подкрепа за децата, родени през 2011 г. ще се изплаща до 30. 06. 2012 г.
Сумата е в размер на 100 лв. за едно дете и 300 лв. за новородени близнаци. ...ощеОТЛАГА СЕ СПЕКТАКЪЛЪТ НА
"СЕКС, НАРКОТИЦИ И РОКЕНДРОЛ"

. Съобщение на ръководството на Врачанския театър

Поради неблагоприятните атмосферни условия - трайно задържали се отрицателни температури и дебела снежна покривка, се отлага гостуването на "Секс, наркотици и рокендрол" от Ерик Богосян. Спектакълът с участието на Асен Блатечки, който трябваше да се играе на 15 февруари /сряда/ от 19.30 часа на голяма сцена във Врачанския театър, ще се играе на 26 март /понеделник/ също от 19.30 часа на голямата сцена на ДКТ - Враца. ...ощеКОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ДЕСТИНАЦИИТЕ ЕДЕН ОТ БЪЛГАРИЯ

Община Враца взе участие в двудневна работна среща по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът стартира през месец ноември 2011г. и е на стойност 64 284 евро. ....ощеЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОПРОВОДА
"ЮЖЕН ПОТОК"

На 10 февруари в Заседателната зала на Областна администрация - Враца се проведоха консултации във връзка с изработване на Задание за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда за изграждане на газопровод "Южен поток", който ще премине и през територията на Област Враца. ...още


СНЕЖНА ВРАЦА


СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО
В ОБЩИНА ВРАЦА

Кметът инж. Николай Иванов даде информация за снегопочистването в Община Враца при последния обилен снеговалеж. "Положението е тежко. С наличната техника в началото се направи опит да се почистят всички транспортни оси в града, което се оказа невъзможно. Четири от снегопочистващите машини аварираха в опит да почистват между спрените автомобили. Много тежка беше обстановката при с. Три Кладенци, с. Девене и с. Чирен - имаше снегонавявания около метър и осемдесет и се налагаше непрекъснато дежурство на машини" . ...още


ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА

През 2011г. на територията на Област Враца са проверени два пъти / пролетта и есента/ 22 язовира. Проверките са извършени на основание Заповеди на Областният управител на област Враца и във връзка с Указания на Заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, утвърдени със заповед №Р-22/09.02.2011г. ...още


ОЩЕ ЕДИН УНИКАЛЕН МУЗЕЙ
В БЪРДАРСКИ ГЕРАН

Банатското българско село Бърдарски геран се слави с обичта към миналото и традициите. В него е единственият етнографски музей в общината, наречен "Банатска къща", създаден през 1987 г. по повод честването на 100-годишнината на селото. Жителите на Бърдарски геран имат забележителен нюх за стойностното и са страстни колекционери. Пример - уникалният музей, който създаде в къщата си Стефан Франев, най-младия любител музикант от фамилията Франеви, в която любовта към музиката се предава от баща на син от поколения. Стефан свири на тромпет от четиригодишен и бързо успява да се включи в състава на селския "оркестър за сватби и погребения", наречен "Банатска духова музика". ...още


ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СЕ СРЕЩНАХА
С МЛАДИТЕ СИ КОЛЕГИ
ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На 7 февруари 2012 г., се проведе среща между представители на Общински съвет - Враца и Ученически общински съвет - Враца. Целата на срещата - общинските съветници да се запознаят с инициативите, които техните млади колеги са планирали през 2012 г., както и да обсъдят в кои от тях биха могли да се включат. В срещата участваха инж. Петя Аврамова, заместник-председателите на Общински съвет - Враца Златка Карамелска и Малина Николова, общинските съветници Красимир Донов, Борислав Стоев и Татяна Василева. От страна на Ученически общински съвет на срещата присъстваха представители на 3 от представените в съвета училища - от СОУ "Никола Войводов" Георги Костов - председател на Ученическия общински съвет, от ЕГ "Йоан Екзарх" Тина Петрова и Синдия Милова, и Николай Николов от СОУ "Христо Ботев". ...още


ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

На 6 февруари 2012 г. в Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Областен координационен екип и Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социални услуги в Област Враца. Заседанието беше ръководено от г-жа Цветелина Теофилова, зам. областен управител и председател на Областния координационен екип. ...още


ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВМРО - ВРАЦА

На 06.02.2012 г. структурите на ВМРО - БНД в община Враца проведоха Общинска отчетно-изборна конференция. Представен бе отчет за организационната, политическата, финансовата и културно-просветната дейност на ВМРО в община Враца за изминалата година.
Всичките общински структури на ВМРО имаха възможност да изложат своите виждания и взеха участие в избора на нов състав на Общинския комитет. За председател беше избран зам.-кмета на Враца Красимир Богданов, за заместник-председатели - общинския съветник от ВМРО Красимир Ангелов и председателя на Женската организация на ВМРО Галя Георгиева. За секретар бе избран Марин Цветков, а за членове Станислав Стаменов и Йонко Христов.


ОБРЪЩЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Уважаеми съграждани,
Поради тежките метеорологични условия снегопочистващите машини ще се движат приоритетно по основните пътни артерии, за да се гарантира обществения транспорт. Ще се почиства също около здравните заведения и социалните институции. Второстепенните улици ще започнат да се чистят след овладяването на ситуацията.
За целта моля всички граждани да отстранят личните си автомобили от приоритетните зони и да проявят разбиране. Призовавам жителите на Враца и собствениците на търговски обекти да почистят снега от прилежащите територии.

Кмет на община Враца
инж. Николай Иванов 

МОТИВ

Поиска и дебила
съвети да раздава.
Предложи да се състезава
орел с… камила.


СЪВЕТ

Този Ветро-показател
съвет единствен обяви:
- Накъде задуха вятърът -
натам се обърни!

Цветко Маринов


Марин БОТУНСКИ

“В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР”

ПОСЛЕДНИЯТ ПРИСТАН
НА УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ

В материала "Лондон" съм писал:
Аз имам особено отношение към големият английски държавник. Когато и да е споменавано името му, все съм връщал неговите думи: "За да падне България трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да се засеят картофи."
"В продължение на моята политическа кариера този беден народ (българския) от трудолюбиви и честни селяни се възглавява от чужда на националните му интереси династия и се ръководи от корумпирана и подкупна интелигенция." А на Парижката мирна конференция: "Така се пада на страна, вдигнала ръка срещу своя освободител". "Държава на име България не трябва да съществува."
Англичаните, обаче, го боготворят, заради спасителната му мисия по време на Втората световна война.

На 27 юни 2009 година, някъде по средата на пътя за Стратфорд, родният град на Шекспир, Хари ни посочи една отбивка и каза, че на пет километра е имението, в което е прекарал последните години от живота си, и в което е починал, Уинстън Чърчил. "На връщане - каза - може да се отбием". ...още


  


 

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

НОВИНИ

НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"
СПОРТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


СТОЯН СТОЯНОВ
ОТ "ЗОВ ЗА ИСТИНА" -
С НАГРАДА
ОТ ФОТОКОНКУРС

ВРЪЗКИ

...