НАЧАЛО Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СНЯГ, СТУД И ПЪТИЩА

На редовната пресконференция в понеделник (30.01.2012) кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи информация за актуалната обстановка на общинската пътна мрежа - състояние, условия за пътуване при зимна обстановка.
Тази сутрин е имало два проблема - неопесъчен е бил участъка Лиляче - Власатица, а участъка по пътя с.Чирен-с.Девене, е бил заледен и неопесъчен. Взети са мерки и пътищата са опесъчени. В с.Згориград се търсят възможности за разширяване на пътните участъци за да може да маневрира училищният автобус.
Всички училища и детски градини на територията на общината работят, температурата в помещенията е нормална за провеждане на занятия, с изключение на училищата в с.Паволче, с.Тишевица и ПУ "Д-р Петър Берон", където в понеделник се учи с намалени часове. Нормална е обстановката във всички детски ясли и социални домове. ...ощеЗА СПОНСОРСТВО И РАЗВИТИЕ
НА ФУТБОЛНИЯ КЛУБ "БОТЕВ"-ВРАЦА

"След много разговори и предварителни оценки относно сериозността на предложението, инвеститора изпрати покана до ръководството на футболния клуб и общината за посещение и за запознаване на място с конкретните намерения. Поради моята заетост общината беше представлявана от г-н Иван Жеков, който отпътува заедно с г-н Чавдар Атанасов. Бяха 24 часа в град Хирона, където се запознаха с организацията на работа и проведоха лична среща със собственика на футболния клуб. Проведени са разговори по отношение на неговите конкретни намерения. Това, което е ясно, е че намеренията са сериозни и започват преговори. ...още


РАДА КОЛЕВА - ФИНАЛИСТ В КОНКУРС

Врачанската поетеса Рада Колева-Генова, която от няколко години живее и работи в град Верона, Италия, е финалист на Литературната премия за 2011-2012 година на Клуба на писателите в Италия. Тя спечели надпреварата със стихотворението "Ненаписана страница" / "Pagina non scripta"/, което ще бъде публикувано в годишната антология с най-хубавите стихове на съвременни италиански творци.
Рада Колева спечели награда за публикуване на стихотворение в годишната поетична антология на Италия и миналата година. ...още


ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА КЛЕТКА 2.1 НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Инж. Николай Иванов представи информация относно Клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци .
Със Заповед № ДК-08-СЗР-5/11.01.2012г. на Началника на РДНСК-Северозападен район е назначена Държавна приемателна комисия за строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра - Клетка 2.12, която има за задача да извърши оглед на строежа, да направи преглед на документацията, преглед на измерванията и изпитанията и да излезе с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа и да бъде въведен в експлоатация. ...още


ЗА ОХРАНАТА НА СГРАДАТА
НА БИВШИЯ ХИМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ

На зададен въпрос относно възможностите за охрана на сградата на бившия химически техникум в града, поради зачестилите кражби в нея, заместник -кметът Красимир Богданов отговори, че сградата е наследена от новата професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" и се стопанисва от нея. Многократно директорката на гимназията е информирала за тези набези и общината е реагирала своевременно, като за това е уведомявана полицията и Областната управа, тъй като сградата не е общинска собственост, в процедура е и все още няма акт, с които да се отрежда като собственост на Община Враца. ...ощеЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

Във връзка с публикуваната и влязла в сила от 15 септември 2011 г. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, обнародвана в Държавен вестник бр. 65 от 23 август 2011 г. на Министерство на здравеопазването и Наредба № 9 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училища /обн. В ДВ бр.73 от 20.09.2011г. Община Враца ще открие нова обществена поръчка за доставка на хранителни продукти в детски градини, ОП "Социални дейности" което обслужва столовото хранене, детските ясли и социалните домове. ...още


Проектът TourNet

Представители на Община Враца и на Атракционен парк "Приказката" взеха участие в първия международен панаир Crosstour fair в град Русе от 27 до 29 януари, организиран от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе.
Проектът "TourNet - Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common Bulgarian-Romanian Tourist Product" (Насърчаване на трансгранична мрежа за развитие на общи българо-румънски туристически продукти) е по програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. ...още


ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА БЪРДАРСКИ ГЕРАН

В началото на 2012 г. огромната обич към Бърдарски геран, горяща в сърцата на всички негови чеда, спонтанно роди идеята за кампания под надслов "Помогни си сам, за да ти помогне и Господ!" Кампанията набира средства за Дарителски фонд, с чиято помощ жителите на уникалното банатско българско село да успеят да го съхранят. Инициативният комитет за честванията на 125-годишнината на селото в момента управлява създадения Фонд. Хубавите неща се появяват спонтанно. Нужни са само добра воля, желание да правиш добро, да го споделяш с другите и да дариш частица от сърцето си за тях. ...още


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА БЮДЖЕТ '2012

В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов предложи на вниманието на присъстващите на публичното обсъждане проект за бюджет на Община Враца за 2012 г.
Проектът на бюджет за 2012 г. на Община Враца е разработен в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и е балансиран по приходна и разходна части.
Предложеният проект е съобразен с минусовия преходен остатък за местни дейности от 1 615 109 лв. ...ощеОТЧЕТ
за касовото изпълнение
на бюджета на Община Враца за 2011г.

В изпълнение на чл.11,ал.6 и чл.30 ,ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.29 и чл.58 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинският бюджет в градска концертна зала се проведе публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2011 и проектобюджета на Община Враца за 2012 година.
В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011 г.
Първоначалният бюджет на Община Враца за 2011 г. по приходната и разходна части за делегирани държавни дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е бил общо в размер на 44 381 627 лв.
В процеса на изпълнението му през бюджетната 2011г., на основание § 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3, и ал. 5 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. и чл. 50, ал. 3 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС Враца, са извършвани служебни актуализации по приходната и разходна части, както и промяна на приходите и разходите в изпълнение на решения на ОбС Враца. ...ощеНОВА КНИГА НА ДАРИНА ЦВЕТКОВА

В библиотеката на читалище "Развитие "- Враца беше представена новата книга на поетесата Дарина Цветкова "Тинтява".
Лиричното томче съдържа 30 стихотворения. След "Пречистване", "Съзерцание","Необятност", "Ех…" и поезия за деца това е осмата книга на авторката. Тя сподели, че числото осем има символно значение - осем години живее в с. Игнатица, Община Мездра и всяка година пише по една книга. ...ощеВЕСТИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Координационна среща

. На 30.01.2012г. Заместник-кметът на Община Враца инж. Красимира Георгиева ще вземе участие в координационна среща с Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Управляващите органи на оперативните програми и Държавен фонд "Земеделие". Срещата ще се проведе в Гранитната зала на Министерски съвет под ръководството на Министър Томислав Дончев. Ще бъде направен преглед на изпълнението на поетите и изпълнени ангажименти за периода от 30.11.2011 до 30.01.2012г. ...още


БЯЛА ПРИКАЗКА


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013

На 27 януари в Областна администрация - Враца се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководено от г-н Валентин Литов - зам. областен управител на област Враца.
Началникът на Регионален инспекторат по образованието - Враца - г-жа Галина Евденова представи Предложение за държавният план -прием за учебната 2012/2013 в училищата в област Враца.
През 2012 година основно образование ще завършат 906 ученици. За първи път те са под хиляда. ...още


СРЕЩА С ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР
НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСИЯ У НАС

Кметът на общината инж. Николай Иванов се срещна днес с първият секретар на Посолството на Русия в Република България Сергей Панкрушкин и представители на русофили в България, които са във Враца по повод организираната Руска вечер "Да обичаш Русия". ....още


НОИ - ВРАЦА С ОТЛИЧНА ОЦЕНКА

Отлична оценка за работата си през последните три години получи териториалното поделение на НОИ във Враца. Това стана на националното съвещание на института, провело се на 20 и 21 януари в Хисаря. На него регионалното звено в града бе посочено сред най-добре работещите в структурата на НОИ. Оценката е на база три вътрешни одита, направени на поделението през миналата година. Чрез тях е направена цялостна проверка на дейността. ...още


3 800 КЛИЕНТИ СА ОБСЛУЖЕНИ В ОФИС ВРАЦА ОТ НАЧАЛОТО НА 2012 ГОДИНА

От началото на годината офиса на НАП Враца са посетили 3800 клиенти. Над 600 от тях са подали годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
Тази година гражданите ще декларират доходите си от 2011 година до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Данъците се внасят в същия срок. Отстъпка от 5% получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до края на април. ...още


Право на отговор

СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА
Е ПРАВИЛНАТА ПОЛИТИКА

В почти всички врачански медии бе публикувано становището на екипа на ГЕРБ във Враца, че като кмет съм използвал проекта за водния цикъл, за да си правя с него "политически заигравки" и това можело да доведе до провала на проекта. Обвинен бях също, че не съм обжалвал решения на Комисията за защита на конкуренцията и за това, че съм публикувал на сайта на общината предварителния одитен доклад по проекта.
Искам категорично да заявя, че каквито и обвинения да бъдат отправяни към мен, няма да наруша закона и няма да скрия никакви факти около този проект от обществеността. Смятам, че спазването на закона и прозрачността при управлението е правилната политика, която общината трябва да провежда. ...ощеСТАРТИРА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА "РОДЕН КРАЙ"

На 24 януари стартира обучителната програма "Роден край" на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Първият урок за 2012 г. бе по направление "Символите на Враца": Образът на Христо Ботев и Ботевите места във визитката на Враца от началото на ХХ век. Краеведът Калина Тодорова представи пред учениците от ХІ клас на Математическа гимназия с ръководител Ж. Босилкова интересни моменти от историята и настоящото състояние на емблематични за града паметници и паметни знаци. ...ощеОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ
ВЪВ ВЪРБИЦА

Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов посети село Върбица, където участва в общоселско събрание, на което бяха обсъдени предложения за Бюджет 2012 година. Жителите на селото поставиха няколко жизненоважни за тях проблеми: подмяна на водопровода в селото, изграждане на параклис, ремонт на пътя между селата Върбица и Вировско, намаляване на безработицата, намаляване на кражбите. ...ощеПишат ни

ЧАСОВНИКЪТ ОТНОВО ЗАРАБОТИ

Часовникът на кулата в Бърдарски геран от днес, 23 януари 2012 г., започна пак да отмерва времето. Два месеца върви с пълен ход кампанията по възстановяването и ще продължи докато кулата светне в подобаващата й красота.
Благодарение на Тома Гласнов от Австрия, който дари средства за ремонта и поддръжката на съоръжението; на доброволния труд на Павел Велчев, майсторът, който се грижеше за часовника от времето на неговото поставяне през 1986 г. до преди няколко години; благодарение на всички хора, които ще помагат и занапред, се случва чудото да върнем към достоен живот един от символите на селото ни. Павел Велчев ще обучи двама човека, които да се грижат за часовниковата кула. Така, каквото и да се случи, винаги ще има един, който да стои на пост. ...още


 

МОТИВ

Поиска и дебила
съвети да раздава.
Предложи да се състезава
орел с… камила.


СЪВЕТ

Този Ветро-показател
съвет единствен обяви:
- Накъде задуха вятърът -
натам се обърни!

Цветко Маринов


Марин БОТУНСКИ

“В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР”

ПОСЛЕДНИЯТ ПРИСТАН
НА УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ

В материала "Лондон" съм писал:
Аз имам особено отношение към големият английски държавник. Когато и да е споменавано името му, все съм връщал неговите думи: "За да падне България трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да се засеят картофи."
"В продължение на моята политическа кариера този беден народ (българския) от трудолюбиви и честни селяни се възглавява от чужда на националните му интереси династия и се ръководи от корумпирана и подкупна интелигенция." А на Парижката мирна конференция: "Така се пада на страна, вдигнала ръка срещу своя освободител". "Държава на име България не трябва да съществува."
Англичаните, обаче, го боготворят, заради спасителната му мисия по време на Втората световна война.

На 27 юни 2009 година, някъде по средата на пътя за Стратфорд, родният град на Шекспир, Хари ни посочи една отбивка и каза, че на пет километра е имението, в което е прекарал последните години от живота си, и в което е починал, Уинстън Чърчил. "На връщане - каза - може да се отбием". ...още


  


 

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

НОВИНИ

НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"
СПОРТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


СТОЯН СТОЯНОВ
ОТ "ЗОВ ЗА ИСТИНА" -
С НАГРАДА
ОТ ФОТОКОНКУРС

ВРЪЗКИ

...