НАЧАЛО Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СЪСТОЯНИЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

На първата среща с представители на местните и националните медии, кметът на Община Враца инж. Николай Иванов изрази загрижеността си за състоянието на общинските финанси".
"Към 15.11.2011г. по бюджетната сметка на Община Враца няма налични пари за издръжка на общинските дейности. Изхарчени са 865 000 лв. целеви средства от такса "битови отпадъци". Изхарчени са за местни дейности в нарушение на ЗДБРБ за 2011 г. - 712 966 лв. от трансферите за делегирани държавни дейности. Натрупани са 513 641 лв. неразплатени разходи. Сборът от цитираните числа е минус 2 091 607 лв., в които не са включени очакваните нови претенции на доставчици и строители. ...още


Врачанската мъгла от птичи поглед


АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЩЕ ИЗПЪЛНИ
СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ
ЗА РЕГУЛИРАНИЯ И ЗА СВОБОДНИЯ ПАЗАР

От 2004 г., когато стартира либерализацията на енергийния пазар в страната, до сега "АЕЦ Козлодуй" ЕАД оперира едновременно на регулирания и на свободния пазар. Доставките за регулирания пазар са задължителни за изпълнение и се осъществяват в рамките на определените с решение на ДКЕВР квоти.
Съгласно Решение № ТЕ-020 от 29.06.2011 г. квотата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за второто полугодие на 2011 г. е в размер на 4 476 958 MWh. По отчетни данни за периода юли - октомври 2011 г. на регулирания пазар са доставени 2 544 136 MWh. Паралелно с това централата изпълнява и сключените си шестмесечни договори на свободния пазар. ...още


РАБОТНА СРЕЩА
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

На 21.11.2011 г. председателят на Общински съвет - Враца инж. Петя Аврамова свика на работна среща общинските съветници по въпроси, свързани с организацията и дейността на местния парламент. Дневният ред на срещата включва разглеждане Проект за разпределение на съветниците по постоянни комисии, Тематичен план за дейността на Общински съвет - Враца за периода 1 декември 2011 г. - 29 февруари 2012 г., Работен график със сроковете за внасяне на проекти за решение в Общински съвет - Враца, датите за заседанията на комисиите и съвета, Бюджетен календар за 2012 г., даващ възможност на всеки съветник за участие в бюджетната процедура. ...ощеАНЕТА ДИЛОВА И НЕЙНИТЕ "ПРЕМЪЛЧАНИ ОТКРОВЕНИЯ"

Клуб на дейците на културата -Враца и Младежки дом представят стихосбирката на Анета Дилова "Премълчани откровения".
Книгата е издадена от софийското издателство "Рал Колобър" с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" към Община Враца.
Стиховете са писани във времето на нейната младост, но премълчани през годините. По повод своята 70-та годишнина Анета Дилова ги споделя за своите приятели.
Почитателите на поезията и приятелите на Анета Дилова могат да се запознаят с лиричната книга на авторката на 22 ноември 2011 година /вторник/ от 17.30 час в Синята зала на Младежки дом-Враца. ...още20 ГОДИНИ ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА

На 18 ноември бе отбелязана 20 годишнината от учредяване на Търговско-промишлена палата - Враца. На тържеството в хотел "Хемус" секретарят на Община Враца Иван Жеков прочете поздравителeн адрес на кмета на община Враца инж. Николай Иванов. В него се изразява уважение към труда, уменията и постоянството за реализация на една успешна структура, "създадена в края на един век и просперираща в началото на следващия. Свидетели сме на това как динамично светът и държавата ни се променяха за тези две десетилетия и всеки от нас може да си даде сметка колко необходимо и добре организирано трябва да е едно нещо, за да остане на висота, търсено и почитано от хората през цялото това време… ...ощеПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ

На 18 ноември 2011 г. Общински съвет - Криводол проведе първото си редовно заседание за мандат 2011-2015 година.
Общинският съвет прие Правилник за организацията и дейността на ОбС и избра състав и ръководство на постоянните комисии. В състава на местният парламент ще функционират три комисии: Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика; Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПУКИ и Постоянна комисия по местно самоуправление и местна администрация, териториално развитие, екология, ред, законност и връзки с обществеността и бизнеса. ...ощеОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР "ГОСПОДАРИТЕ НА НЕБЕТО"

На 22 ноември 2011 г. в Природозащитен център "Натура" Българско дружество за защита на птиците организира безплатен обучителен семинар "Господарите на небето", посветен на опазването на два от най-редките видове птици на планетата - царския орел и ловния сокол и техните местообитания. Семинарът е предназначен за учители и образователни експерти и се реализира по проект "Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000", финансиран по програма "Лайф +" на Европейския парламент. ...още


СПОРТНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА
ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ

Министерство на физическото възпитание и спорта стартира "Дни на отворените врати" на спортни обекти в големите градове на България. Инициативата е част от проекта "Никога не е късно за ново начало", който се изпълнява от МФВС с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Всички желаещи ще имат възможност напълно безплатно да посетят избрани спортни зали и комплекси и да изберат предпочитания от тях и техните близки спорт. Футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, шортрек, фигурно пързаляне, тенис на маса, фитнес, спортни танци, бокс, фехтовка, аеробика, тенис, мини-голф, бадмингтон, вдигане на тежести и лека атлетика са само част от спортовете, които всеки желаещ ще може да практикува и да научи в рамките на кампанията. Първите "Дни на отворени врати" стартират на 19 ноември (събота) във Враца и ще продължат до края на месец февруари, както следва:
" Спортна зала - ПМГ Враца:
08:00 - 12:00 часа Волейбол, баскетбол и фитнес:
o Ноември 2011 -19 и 26;
o Декември 2011 - 3, 4, 11, 17, 26, 27, 28 и 29;
o Януари 2012 - 7, 14, 21 и 28;
o Февруари 2012- 4, 18 и 25 ...още


"БОТЕВ" И "БЕРОЕ"
ЗАВЪРШИХА 1:1


ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩИ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

. Инж. Николай Иванов се срещна с ръководители на Търговско промишлената палата - Враца

Първата официална среща на инж. Николай Иванов се проведе с председателя на Българската търговско промишлена палата Цветан Симеонов и зам.-председателя и изпълнителен директор на ТПП-Враца Илияна Филипова. Тя бе по повод 20-годишнината от учредяване на Търговско -промишлена палата -Враца. ...още


НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ
И СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ?

На 17 ноември се проведе извънредно заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ и Националния стачен комитет, във връзка с изявленията на министър Дянков за пенсионната възраст и парите за трудов стаж и професионален опит.
На заседанието бяха обсъдени продължаването и необоснованото задълбочаване на настъплението срещу трудовите и осигурителните права на гражданите и засилващия се натиск върху правото на синдикално сдружаване. Министър Дянков и неговият заместник г-н Горанов грубо погазиха правилата и нормите на социалното партньорство и взривиха социалния мир с изявленията си за суспендиране на постигнатото след тежки преговори и национална протестна акция на КНСБ споразумение от есента на миналата година. Повишаването на пенсионната възраст и отнемането на класа няма да стабилизират пенсионната система в България, заявяват от ръководството на синдиката. ...още


Работна среща:
СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО

Кмета на община Враца проведе работна среща с кметовете на кметства, кметски наместници и пълномощници на кварталите в общината, на която бе обсъдена организацията на снегопочистването на IV-то класната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места.
На срещата присъстваха Иван Жеков - секретар на Общината, Иван Младенов - управител на "БКС"-ЕООД-Враца и Здравка Иванова - началник отдел "Опазване на околната среда" при Община Враца.
Предстои подписването на договор за снегопочистването на IV-то класната пътна мрежа с "БКС"-ЕООД-Враца. ...още


МЕНИДЖЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ
В УЧИЛИЩЕ

Заместник-кметът на община Враца Красимир Богданов беше официален гост на "Иновационен лагер" в СОУ "Козма Тричков", провеждащ се по формат на Джуниър Ачийвмънт България в рамките на Световната седмица по предприемачество.
В приветствието на Кмета на община Враца, поднесено от Красимир Богданов, беше подчертана значимостта на мениджърското обучение в училище. "Окуражаването на предприемаческия дух и специализираното обучение в тази насока са от особена важност за темпа на икономическо развитие, повишаване на заетостта и качеството на живот. Затова с тази инициатива вие се включвате в интелектуален маратон, използвайки информационните технологии, които са настоящето и бъдещето на бизнеса. И ние вярваме във вас, младите хора. Днешното събитие е част от общите ни усилия да помагаме на младите да се реализират успешно и да бъдат конкурентоспособни". ...още


МИНАЛОТО НА РОДНИЯ КРАЙ -
ПОСЛАНИЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО

На 17 ноември 2011 г. Регионална библиотека "Христо Ботев" за осми пореден път бе домакин и основен организатор на Регионалната краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" с тема за 2011 година: "Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край". Инициативата е ежегодна и се провежда съвместно с Регионален инспекторат по образованието - Враца. Всяка година в областния град се събират утвърдени и начинаещи изследователи от целия Врачански край за да представят новите си проучвания и надникнат в разработките на своите колеги, да споделят проблеми и обсъдят решения. ...още


ФУТБОЛНИ ЗВЕЗДИ НАГРАДИХА
МЛАДА СПОРТНА НАДЕЖДА ОТ ВРАЦА

- За 12-та поредна година Coca-Cola подкрепя детските футболни турнири от националната програма "Децата и футболът"

16 ноември 2011 г., София - Асоциацията на българските футболисти и Coca-Cola наградиха младата надежда Андриан Бойков Краев от ПФК Ботев (Враца) като един от 20-те най-добри футболисти от националната програма "Децата и футболът" 2011. Малчуганът получи своя трофей лично от ръцете на футболната легенда Бончо Генчев. Тържествената церемония по награждаването се проведе на националния стадион "Васил Левски" в присъствието на едни от най-успешните български футболисти - Бончо Генчев - бронзов медалист от Световното първенство по футбол през 1994 г. в САЩ, Христо Йовов - нападател в ПФК Левски, Тодор Янчев - халф в ПФК ЦСКА София и Кристиян Добрев - капитан на ПФК Локомотив София. ...още


КМЕТЪТ НА ВРАЦА
ПРЕДСТАВИ СВОЯ ЕКИП

Днес кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи пред медиите своя екип.
Красимира Димитрова Георгиева ще бъде заместник-кмет по европейски фондове и инвестиции.
Красимира Георгиева заяви, че е в течение на проектите по които е работила Община Враца, подчерта че ще използва своя професионален опит за привличане на повече европейски средства, тъй като общината има много необходимости.
Светозар Борисов Луканов ще бъде заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности. Той благодари за оказаното доверие и заяви, че със своята работа ще оправдае полученото доверие.
Красимир Илиев Богданов ще бъде Заместник кмет по образование и култура. ...още


ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В КРИВОДОЛ -
ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧАЛНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

От 15 ноември започна обучение за начални компютърни умения в читалищната библиотека. Курсът ще продължи до 25 ноември. Първата сформирана група от 6 човека е за читатели и граждани над 55 години. Този и следващите курсове ще се провеждат в компютърната зала, оборудвана с техника, предоставена по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".
Гл. библиотекар Христина Б. Кръстева запозна накратко участниците с целите на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" - осигуряване на безплатен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез библиотеките. ...още


ОДОБОРИХА 40 ПРОЕКТА
В ОБЛАСТ ВРАЦА

40 проекта във Врачанска област по програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" бяха гласувани от Комисията по заетост. Проектите са на обща стойност 694 690 лева и осигуряват 407 работни места. Проектите ще бъдат внесени за одобрение и финансиране в социалното министерство. ...още


НОВИЯТ КМЕТ НА ВРАЦА НИКОЛАЙ ИВАНОВ
ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

* Петя Аврамова е председател на новоизбрания Общински съвет - Враца

На 15 ноември кметът на Община Враца инж. Николай Иванов официално встъпи в длъжност. На тържественото заседание на новоизбрания Общински съвет-Враца, съгласно дневния ред, клетва положиха кметът на Община Враца, общинските съветници и кметовете на населени места. Заседанието беше открито от областния управител Пепа Владимирова, която в словото си посъветва новоизбраните кметове и общински съветници да започват деня, като си припомнят текста на клетвата, която са положили. Последва предаването на символите на властта - огърлицата и ключа на Враца, от стария кмет - д-р Костадин Шахов на новия - инж. Николай Иванов.

В словото си новоизбрания кмет на Враца Николай Иванов каза:
"В тази зала сме хората, от които зависи съдбата на община Враца. Врачани ни дадоха доверието си, за да вземаме решения от тяхно име. Но не само. Към нас са отправени големи очаквания и искания за промяна, за действие, за излизане от кризата.
Основната част от вас не са за първи път тук и на тези позиции. Съветът ми е: използвайте опита си, но не забравяйте най-важното - сега ситуацията е абсолютно нова, различна от всичко, което е преживявала общината. Враца, както никога досега, има нужда от икономическо, социално, културно и духовно възраждане. Така че - променете гледната си точка. Не дълбайте в миналото и в стари конфликти и отношения, а гледайте напред. ...още


МРЕЖА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХРАНВАНЕ НА
ЛЕШОЯДНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ

На 15 октомври Дирекция на "Врачански Балкан" организира среща с цел изграждане на Мрежа за осигуряване на подхранване на лешоядни видове птици. Дейността се изпълнява в рамките на проект "Горски дом - Създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан", финансиран от Оперативна програма "Околна среда". На срещата присъстваха представители на РИОС Монтана, Община Враца, Областна Администрация Враца, Ловно рибарските дружества от Враца и Мездра, ветеринари и местни регионални медии. ...още


ДВАМА ОТ "КУМ РЬОНГ"
ИЗДЪРЖАХА ИЗПИТ ЗА I ДАН

На 11,12 и 13 ноември в Благоевград се проведе ежегодния изпит за черни колани по таекуон-до. 22-ма демонстрираха уменията си пред комисия на Българска Федерация по Таекуон-до, давайки заявката си за покриване на първата майсторска степен и черен пояс - I дан. Главен изпитващ в комисията бе Сасунг ним Ким Унг Чол - 9 дан, а негови помощници - Марио Богданов - 6 дан, Красимир Гергинов - 6 дан, Вергилий Ситнилски - 5 дан и Тодор Козладеров - 5 дан.

Двама от възпитаниците на Илия Цветков - старши треньор на врачанския "Кум Рьонг", преминаха успешно и вече са носители на 1-данове - Алекс Богданов и Николай Николов, които са във врачанската школа от 7 години, а в последните 4 години са републикански шампиони при юношите. ...ощеМарин БОТУНСКИ

“В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР”

ПОСЛЕДНИЯТ ПРИСТАН
НА УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ

В материала "Лондон" съм писал:
Аз имам особено отношение към големият английски държавник. Когато и да е споменавано името му, все съм връщал неговите думи: "За да падне България трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да се засеят картофи."
"В продължение на моята политическа кариера този беден народ (българския) от трудолюбиви и честни селяни се възглавява от чужда на националните му интереси династия и се ръководи от корумпирана и подкупна интелигенция." А на Парижката мирна конференция: "Така се пада на страна, вдигнала ръка срещу своя освободител". "Държава на име България не трябва да съществува."
Англичаните, обаче, го боготворят, заради спасителната му мисия по време на Втората световна война.

На 27 юни 2009 година, някъде по средата на пътя за Стратфорд, родният град на Шекспир, Хари ни посочи една отбивка и каза, че на пет километра е имението, в което е прекарал последните години от живота си, и в което е починал, Уинстън Чърчил. "На връщане - каза - може да се отбием". ...още


Е п и г р а м и

ПРАВИЛО

                                                                         Не разбирам защо
                                                                         по трибуните още се грачи,
                                                                         че сме нямали
                                                                         силни играчи.
                                                                         Досега не се ли разбра
                                                                         по номерата,
                                                                         че за зрителите на тази игра
                                                                         силните
                                                                         са вън от играта?

                  УНИВЕРСАЛНОСТ

                                                                         Горе главите, наследници
                                                                          антифашисти и бранници!
                                                                         Хем сте народни изедници,
                                                                         хем и народни избраници…

Красимир МАШЕВ

 


  


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

НОВИНИ

НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"СПОРТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


СТОЯН СТОЯНОВ
ОТ "ЗОВ ЗА ИСТИНА" -
С НАГРАДА
ОТ ФОТОКОНКУРС

ВРЪЗКИ

...