Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОГРАМА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 12 март в Областния социален омплекс за работа с деца се състоя консултативна среща с представители на авторския екип по програмата по Здравно образование с директори и преподаватели, работещи по програмата през тази година. Предвижда се разширяване на обхвата на проекта през следващата година.
През учебната 2006/2007 г. със съдействието на Областният съвет за борба с наркотиците в община Враца осем класа (200 ученика) от училищата "Васил Левски", Езиковата гимназия, Спортното училище и СОУ "Отец Паисий" работят по специална програма за здравно образование.
Програмата се изпълнява по проект "Модел за превенция на употребата на наркотици сред младите хора чрез въвеждане на програма по здравно образование в средните училища", по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия и екипът на фондация "Обществена програма за превенция на наркотици в училищата".
Бъдещите намерения са през учебната 2007/2008 г. да се разшири обхвата на програмата като бъдат включени допълнително 800 ученика от още 5 врачански училища - ПМГ "Акад. Иван Ценов", СОУ "Козма Тричков", СОУ "Христо Ботев", СОУ "Васил Кънчов" и прогимназия "Цвета Кръстенякова".
Учебната програма по здравно образование се изпълнява в още четири български общини. Тя е съставена от 36 урочни единици (веднъж седмично в часовете на класа), структурирани в три модула: "Личност и здраве", "Здраве и сексуалност" и "Наркотици - рисково поведение".
Учебните занятия се провеждат в залата на Превантивно-информационния център в Областния социален комплекс за работа с деца.
Основна цел на програмата по здравно образование е учениците от VIII до XII кл. да придобият знания за различните аспекти на здравето, сексуалните взаимоотношения, наркотичните вещества и последствията от тяхната употреба. Да формира положително отношение към здравословния начин на живот и самостоятелния и отговорен избор. Учениците ще могат да усвоят и умения за общуване, агресивност, оценка на ценностите, справяне с емоциите, избягване на рисковото поведение и решаване на конфликти и проблеми.
Учебниците по които се осъществява обучението са предоставени от Фондация "Обществена програма за превенция на наркотици в училищата", а учебните тетрадки са закупени от Община Враца. Учителите, които преподават здравно образование са преминали специално обучение в интерактивни методи за усвояване на социални умения през 2006 г.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM