Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ГЛОБИ НА ЛЕКАРИ ОТ ОБЛАСТТА

За първите осем месеца на 2007 г. лекарите контрольори и финансовите инспектори на РЗОК-Враца са извършили общо 188 проверки на договорни партньори от област Враца. При 157 от тях са установени нарушения, а при 55 неправомерно взети суми, които подлежат на възстановяване. За същия период са извършени и 37 проверки на лечебни заведения за болнична помощ. Констатираните нарушения при болниците са неспазване на индикациите за хоспитализация на пациенти по клинични пътеки, пропуски във воденето на медицинската документация, неизпълнение на пълния обем от медицински дейности, заложен в съответната клинична пътека и др.
Вследствие на осъществения контрол на изпълнителите на медицинска и дентална помощ са наложени санкции в размер на 9072 лв. Постъпилите суми в РЗОК-Враца от неправомерно взети суми от договорни партньори са в размер на 7193 лв. Само през месец август контролните органи на здравната каса са извършили 12 проверки на семейни лекари, болници и аптеки в общините Враца, Мездра и Роман. Три от проверките са извършени по жалби на граждани, касаещи дейността на семейни лекари и качеството на предоставена медицинска помощ по време на болничен престой. При две от проверките не са открити нарушения от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Третата проверка по жалба е приключила с наложена санкция на изпълнителя на първична извънболнична медицинска помощ. При трите планови проверки на аптеките, при които се следи за изпълнение на индивидуалните договори за работа с касата, нарушения не са установени.

Румяна СТЕФАНОВА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM