Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НАМАЛЯВАТ ЦЕНИТЕ
НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

През май лекарите-контрольори и финансовите инспектори на Националната здравноосигурителна каса са извършили проверки в 21 лечебни заведения за болнична помощ. От РЗОК са извършени 104 проверки. В 23 % от проверените истории на заболяванията са открити нарушения. Отказаните плащания са в размер на 848 357 лв. На лечебните заведения са наложени санкции в размер на 505 240 лв. Лечебните заведения за болнична помощ са получили неправомерно 557 358 лв., като тези средства подлежат на възстановяване. Направени са предложения за прекратяване на договорите по 14 КП за случаи, които са отчетени в РЗОК, но дейностите реално не са извършени. На база влезлите в сила корекции на алгоритми на клиничните пътеки от 1-ви юни 2007 г. се очаква да бъдат прекратени около 126 договора по клинични пътеки, без това да нарушава достъпът на гражданите до медицинско обслужване.
Най - често установяваните нарушения са: непълен обем медицински дейности и нарушения, свързани с лечебно-диагностичния алгоритъм; неспазени индикации за хоспитализация; неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация; неправоверно вземане на потребителска такса и др.
В 47 лечебни заведения са хоспитализирани 300 521 пациенти. От тях 94 345 са спешни хоспитализации, което представлява 33 %.
С данните от контролната дейност ще бъде запознат министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, като ще бъдат инициирани и срещи с директорите на лечебните заведения за болнична помощ с най-висок ръст на отчетената дейност.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM