Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

УТВЪРДИХА ЛЕКАРСТВЕНА
ЛИСТА-СПЕЦИФИКАЦИЯ

Управителният съвет утвърди документация и спецификация за договаряне на лекарствата за домашно лечение, съгласно Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК. Договарянето се провежда на основание на утвърдения нов позитивен лекарствен списък и в изпълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
В лекарствената листа-спецификация са включени общо 397 позиции по международни непатентни наименования и форми, от които 78 са нови за действащия към настоящия момент лекарствен списък. Потенциалният брой лекарствени продукти, които се очаква да участват в договарянето, e 1600. С утвърдената спецификация и документация се цели да се постигнат по-ниски цени за медикаментите, отпускани от НЗОК.
Лекарственият продукт, съдържащото се в него лекарствено вещество и лекарствената форма, в която се предлага, трябва да са включени в част ,,А" и част ,,В" на Позитивния лекарствен списък в Република България. Международното непатентно наименование, към което се причислява лекарственият продукт, трябва да е включено в лекарствена листа, покривана от обществен здравноосигурителен фонд на поне три от следните държави: Словения, Гърция, Чехия, Полша, Унгария, Латвия, Румъния, Словакия.
Обявата за провеждане на процедурата по договаряне на лекарствата ще бъде обнародвана в Държавен вестник, след което в определения в обявата срок кандидатите ще трябва да подадат документи за участие в процедурата.

 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM