Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Половината от лекарите
във Врачанска област
работят с електронен подпис

Над 54% от семейните лекари и изпълнителите на специализирана извънболничная медицинска помощ във Врачанска област работят от юли с електронен подпис. С него се подписват месечните им отчети, които се предават в касата, описа на амбулаторните листове от извършени прегледи и регистрите на записаните при тях пациенти.
През месец юни 96% от общопрактикуващите лекари във Врачанско преминаха на електронно отчитане на медицинските документи, а над 50 на сто от тях ползват и електронен подпис. Изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ, които се отчитат на електронен носител са 36%, а над 40 на сто от тях са опростили отчитането на извършените от тях медицински дейности, като са въвели елекронен подпис.
Според указания на НЗОК на хартиен носител остават фактурите, спецификациите и различните видове направления. С въвеждането на електрония подпис отпада необходимостта от представяне на амбулаторни листове. В същото време се запазва възможността за отстраняването на технически грешки в медицинските документи на място в РЗОК от съответните длъжностни лица, които проверяват валидността на подписа.
През юли лекарите контрольори и финансовите инспектори на РЗОК-Враца извършиха 6 проверки на аптеки в общините Оряхово и Бяла Слатина и 6 проверки на лечебни заведения за болнична помощ в градовете Оряхово, Бяла Слатина и Враца. При аптеките са констатирани неспазване на указанията за работа с лекарствения списък на НЗОК за отпускане на частично или напълно заплатени лекарствени продукти за домашно лечение и, както и изписване на медикаменти от едно и също международно непатентно наименование за повече от 1 диагноза. При извършените финансови и медицински проверки на болниците е установено неспазване на индикациите за хоспитализация на пациенти по клинични пътеки, непълен обем от медицински дейности по договорената клинична пътека, пропуски във воденето на медицинската документация и др. За допуснатите нередности са наложени санкции, съгласно НРД. За същия месец бяха назначени и две проверки по постъпили жалби на граждани срещу личен лекар и лечебно заведение за болнична помощ.
През юли постъпилите в РЗОК-Враца суми от наложени санкции на договорни партньори са в размер на 12 724 лв., а възстановените от лекарите неправомерно получени суми са 22 479 лв.

Румяна Стефанова


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM