Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВНИМАНИЕ С ПИРАТКИТЕ

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.4 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1, т.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.5 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, подържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца, кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов издаде Заповед № 2223/02. 12. 2010 г. с която забранява употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1 в закрити помещения.
Забраната по т.1 от Заповед № 2223/02.12.2010 г. на Кмета на Община Враца не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РПУ на МВР по мястото на употребата им.
При употребата на пиротехнически изделия за увеселителна цел стриктно да се спазват инструкциите на производителя за безопасно използване, продажбата на пиротехнически изделия да се извършва само от лица притежаващи разрешение за търговия със същите издадена от ГДОП на МВР и само във съответните обекти за търговия.
При организиране на публични и масови увеселения, културни и спортни и други мероприятия предварително трябва да се уведоми Кмета на Общината, респ. на кметствата или кметските наместници, както и РУП на МВР - Враца.
Контрол по изпълнение на Заповед № 2223/02. 12. 2010 година е възложен на Началника на РУ ”Полиция”- Враца.

 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM