Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

УЧИТЕЛЯТ УЧИ УЧЕНИЦИТЕ
И ДИКТУВА ПРАВИЛАТА

Харм Бос,

директор на прогимназия и гимназия в гр. Ню Баунен - Холандия

пред вестник "Зов за истина"

Харм Бос

Сребрина Йорданова

Когато започнахме разговор за холандската образователна система и за конкретните проблеми на учители, ученици и общество, ме впечатлиха следните думи на Харм Бос:

В Холандия имаме случаи на осъдени на затвор родители, на които децата не ходят на училище. Но това не е главната цел - да осъдиш някой. Главната цел е как да му помогнеш това да не се случва. Когато родителите нямат работа и това е основната причина децата да отсъстват или да не ходят на училище, правителството се старае да им помогне в търсенето на работа. Така че, за различните случаи се прилагат различни действия. Задължително за всички, обаче, е образованието на децата и спазването на законите на страната. А в Холандия образованието да 14 годишна възраст е задължително.


В България отбелязваме занижаване на дисциплината на учениците по време на учебен час и в училище. Обяснението, което дават отговорните инстанции е, че това се дължи на новото законодателство, съобразено с изискванията на Европейския съюз. Холандия е една от държавите -основателки на Европейския съюз. Имате ли същия проблем в училищата?

Не....Това, че има такъв закон, наложен от Европейския съюз, може да е вярно само наполовина. Да, ние не можем да гоним децата от училище, защото носим отговорност за тях в рамките на учебния ден. Но когато ученик нарушава учебната дисциплина, учителят трябва да вземе мерки. В правата на детето е записано, че учителите нямат право да бият, насилват или тормозят децата. Но там също пише, че всяко дете има право на качествено образование. И ние, учителите, сме длъжни да дадем на децата това качествено образование. Когато някой не слуша в час, той пречи на учителя да даде качествено образование - на него и на всички останали ученици. Ето защо трябва да предприемем съответните мерки.

Какво прави учителят в тези случаи?

Когато ученик не слуша в час, обикновено му правим забележка. Ако и след тази забележка не слуша, учителят го отстранява от часа. Обикновено пращаме детето в свободна класна стая. А след часовете то трябва да остане в училище половин час. Нищо не прави, просто остава и трябва да изчака да мине половин час.

А какво се случва, ако не изчака този половин час и си отиде в къщи?

Тогава на следващият ден ние говорим с него. Оставяме го и на следващият ден. Имаме право да задържаме ученик след училище 3 дена по половин час, ако не се поправи - още 5 дена по 1 час, обаждаме се на родителите и искаме среща-разговор с тях. Ако и тогава няма промяна, въпреки че това се случва доста рядко, информираме служител в общината, които се занимава с образованието. Той проверява случаят. Пише писмо до Министерството. Среща се с ученика и родителите му. Това семейство може да бъде призовано на съд. Или се предлага някаква психологическа или психиатрична помощ на ученика.

В България имаме проблем с ромските семейства. А вече и не само с тях. Има вече и много български семейства, които предпочитат децата им да работят, вместо да ходят на училище. Как е в Холандия с хората от Мароко, например, или с турците? Те може би имат различни виждания за образованието на децата си.

Ако човекът има холандски паспорт, независимо от коя държава пристига, трябва да спазва законите на Холандия. Той е законен гражданин на тази страна. Дори, ако си временно пребиваващ в страната - за една или пет години, но имаш лична карта с холандски номер, ти вече си длъжен да спазваш законите на страната. А законът казва, че образованието е задължително.

По-рано в България във всяко учебно заведение имаше училищен лекар, който установява ако ученик не се чувства добре дали да си отиде в къщи и да остане няколко дни в болнични или не. Сега, с въвеждането на личните лекари, болничните на учениците зачестиха, а училището не може да упражнява този контрол. Как е при вас?

При нас има училищен лекар, който отговаря за училищата в цял район. Може би това са около 10-12 училища. Например в нашето училище училищният лекар идва веднъж на месец. Но ако едно дете не се чувства добре в училище, ние първо се обаждаме на родителите и ги информираме. Питаме ги дали имат нещо против да извикаме училищният лекар или предпочитат те да дойдат и да го заведат на домашния си лекар. Ако предпочетат да заведат детето си при домашния лекар трябва след това да се обадят в училището и да ни информират какво ги е посъветвал той.
Във всички случаи учителите трябва да имат обратна информация какво се е случило. Ако имаме подозрения, че детето не е било прегледано, информираме училищния лекар и съответният общински работник. Те намират начин да направят проверка. Ако това се случи и втори път - пишем съответното възражение и това семейство може да бъде призовано в съда.
Ако пък детето се е почувствало не добре в къщи, сутринта родителят трябва да се обади в училището и да каже, че неговият син или дъщеря не се чувства добре и няма да дойде в училище. Сутрин имаме списък с имената на учениците, чиито родители са се обадили и са ни предупредили, че няма да дойдат днес на училище. Ако има ученици, които отсъстват, но никой не се е обадил за тях - веднага звъним на родителите и питаме "Знаете ли, че Вашето дете днес не е дошло на училище?" Защото може да се е случил инцидент. Всичко може да стане. Родителите трябва да бъдат информирани своевременно. Както и ние трябва да сме информирани.
Наскоро имахме такъв случай: две момичета, приятелки от един и същи клас не идват на училище. Звъни едната на учителя и казва "Аз съм майката на… (другото момиче). Дъщеря ми не се чувства добре и днес няма да дойде на училище." Учителят се усъмнил, защото гласа звучал много младежки. След десет минути се обажда другото момиче и казва същото за приятелката си. Учителят се обажда веднага на майките на момичетата. Казва: "Вие ли ми се обадихте преди 10 минути, за да кажете, че дъщеря Ви е болна?" Жените, разбира се нищо не знаеха. След половин час и двете момичета пристигнаха на училище.

Имате ли случай ученици да имат по 100 и повече извинени отсъствия? С болнични листове?

Сто отсъствия!
Неее... Тук това не е възможно. Това е абсурд. Ако ученик има 6 отсъствия за 2 месеца, училището информира общинския служител. Те правят проверка. Ако се окаже, че ученикът е болен и има нужда от лечение, пристъпва се към съответни процедури. Но ако се окаже, че е самоволие, то може да се стигне до съд и родителите на този ученик да бъдат осъдени.

Как реагира училището, ако даден ученик не спазва правилата? Какви са стъпките, коите предприемате?

Първо са тези задържания след учебните занятия - 3 дена по половин час и 5 дена по един час, разговор с родителите... Ако и след осмия ден ученикът не се съобрази с дисциплината, се извежда в отделна стая, или в коридора, да учи без право на междучасия и без право на контакт със другите си съученици. Учениците на обичат тази мярка. Ако и след като са информирани родителите нищо не се промени, пристъпваме към преместването на ученика в друго училище.
Ако и там това продължи - информира се правителството в лицето на общинските работници, които работят с училищата, социалните работници и съда.

Има ли ученици, които пушат в двора, или в близост, и има ли случаи ученици да идват пияни или пили на училище?

Тук е забранено пушенето на ученици до 14 години. Това е наказуемо. Аз не съм имал случай да видя малък ученик да пуши, но ако видя, ще му кажа: "Веднага остави цигарата и ела при мен. Ти нямаш право на това и сега ще се обадя на твоите родители." Имформираме родителите и те трябва да вземат съответните мерки. Ако не успеят - пътят е същият: информираме съответните органи и те решават какво ще правят с този ученик. Може да го сложат на изолиран режим или да мине някакъв курс при социален работник. Вариантите се избират спрямо конкретния случай, но наказателна мярка при всички случаи ще има.
Същото се прилага и ако някой е имал парти в неделя вечер с пийване и е не достатъчно изтрезнял в понеделник сутрин, когато е дошъл на училище. Веднага информираме родителите и разговаряме с тях.

А какво правите с по-големите ученици, 15-16 годишните, които имат право да пушат по закон?

Значи, те имат право да пушат само ако родителите им са ни представили писменото си съгласие, че знаят и че са съгласни техните деца да пушат. Тогава те могат да пушат само на мястото, което ние сме определили и то само в обедната почивка, когато учениците имат право да излязат на обяд. Освен това те се задължават да изчистят съответната кошница, където са загасили фасовете след това, както и да метат двора веднъж седмично.

А ако откажат или просто не го правят?

Тогава никога повече няма да им е разрешено да пушат в училище. Имат право на избор. Но такива ученици не са много при нас. В нашето училище са само 4-5 ученика, не повече.
Като цяло, ако трябва да обобщя - отговорни за децата в Холандия на първо място са техните родители. Учителите са отговорни за времето, в което децата са в училище.
Разбира се, че има права на детето и те трябва да се спазват, но всичките, а не избирателно. Не трябва да се забравя, че едно от тези права е правото на качествено образование. И ние се стараем да дадем на нашите ученици това качествено образование.
Учителят е този, който учи учениците и диктува правилата в час. И това го прави добър учител. Започнат ли учениците да диктуват правилата в час, това значи, че съответният учител няма място в училището и трябва да го освободя.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM