Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРИКЛЮЧИ ДОГОВАРЯНЕТО
МЕЖДУ ЛЕКАРИТЕ И РЗОК-ВРАЦА

Медицинското обслужване на населението от Врачанско и през 2007 г. ще бъде обезпечено от 122-ма семейни лекари. Най-голям е техният брой в община Враца - 46 души. Извънболничната дентална помощ ще се осъществява от 102-ма лекари. В това число 4 групови практики и един медико-диагностичен център. Специализираната извънболнична медицинска помощ ще се реализира от 15 медицински центъра, 1 ДКЦ, 5 медико-диагностични лаборатории. Действащите договори на лекари специалисти на индивидуална практика са 102, а на групова практика - 2.
Сключените договори с лечебни заведения за болнична помощ са 11.
Гражданите от областта ще могат да получават лекарствени продукти, частично или напълно платени от НЗОК, от 64 аптеки във Врачанска област, работещи по договор с касата през 2007 г. В община Враца техният брой е 33.
За извършена и отчетена дейност през цялата 2006 г. Районната здравноосигурителна каса във Враца е изплатила на договорните си партньори суми в размер на 30 957 107 лв.
Най-голям дял от здравноосигурителните плащания в размер на 59 % са средствата, изплатени за болнична медицинска помощ.
Отчетът за изпълнение на бюджета за 2006 г. показва, че здравноосигурителните плащания на РЗОК-Враца през изтеклата година са нараснали с 21 % в сравнение с плащанията през 2005 г.
Междувременно продължава набирането на документи за включването на пациенти в програмите за скъпоструващо лечение на НЗОК. До момента са подадени 82 молби.

Румяна СТЕФАНОВА

 
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM