Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОГРАМАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ

На 6 декември тази година започна дейността си местния парламент. Морално съм длъжен да информирам тези 1100 избиратели, с чиито гласове успях да стана независим общински съветник, за програмата по която ще работя. Тя включва две направления - здравеопазване и култура. В областта на здравеопазването ще продължа изнасянето на популярни здравни беседи за Враца и Северозапада. Ангажирам се всяка година, по случай Еньовден (деня на билките и фармацията), да запознавам съгражданите си с актуални терапевтични знания относно преобладаващата патология в общината и региона. В комисията по здравеопазване ще настоявам за отпускане на повече средства (по възможност) с оглед осъществяването на ефективни профилактични прегледи за рак на простатата, дебелото черво и млечната жлеза. Това са едни от най-често срещаните злокачествени образования за общината. Ще поставя въпроса за ваксинация на младите момичета с оглед профилактиката на рака на маточната шийка, който за съжаление се увеличава.
Северозападът е региона от България с най-голяма смъртност според официалната статистика. Една регионална среща на комисиите по здравеопазване от Враца, Видин и Монтана, за подобряване на здравния статус на северозападния жител, е наложителна. Ще бъда инициатор за нейното провеждане. Конкретните проблеми на общинските здравни заведения ще искам да бъдат разглеждани на сесия, посветена на врачанското здравеопазване. На тази сесия ще настоявам да присъстват врачански депутати, експерти от Министерство на здравеопазването, както и изявени врачански медицински специалисти, с оглед набелязване на конкретни практически решения. Ще се боря за откриване на клинично фармацевтично фармакологично звено за терапевтични консултации към общинските здравни заведения- за оптимизиране на лекарствената терапия. Това оптимизиране ще ограничи полипрагмазията (изписването на много лекарства), както и една икономия на средства за медикаменти. Такова звено е наложително да има и към районната здравна осигурителна каса, но това е друг въпрос. Като фармацевт ще участвам в борбата със зависимостите - нарко, алкохол и тютюнопушене.
В областта на културата ще бъда непримирим към забвението на местните паметници на културата - къщата на Андрей Николов, паметника на гарата - лъва и редица други. Ще се боря за възстановяване на коларницата на Орозов за производство на някогашните файтони. Последните ще стимулират културния туризъм в общината. Ще настоявам за създаване на действащ обществен съвет по култура, в който доказаните експерти да бъдат в първите редици. Културата е за всички. Тя не трябва да има политическа окраска. Ще държа читалищата в общината да получават полагащите им се средства, независимо, че се намираме в криза. Най-после ще има ли действащ КДК и не е ли пустеещата сграда на Старата (Николачковата, б.р.) къща най-подходяща за това.
В края на мандата си отново ще се явя пред вас, мои избиратели, за да ви информирам какво съм направил.

Иван УЗУНОВ,
независим общински съветник


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM