Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СТАРТ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР
ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "СТИМУЛ"

      

На 15 септември официално беше даден старт на строително - ремонтните дейности по изграждането на Общностен център за социални услуги по проект "СТИМУЛ" във Враца. Присъстваха кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов, министърът на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов, Областният управител на област Враца Пепа Владимирова, зам. кметът по строителство инж. Петя Аврамова, експерти от министерството и от Община Враца.
Стойността на проекта е 1 200 000 лв, като съфинансирането от Община Враца е в размер на 60 000 лв.
Наименованието на проекта "СТИМУЛ" - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността визуализира концепцията на Община Враца за развитието на този вид услуги, а именно комплексно предоставяне на социалните услуги съобразно потребностите на уязвимите групи, в частност децата до 7 години и техните родители, чрез интегриран подход в общите и специални политики, прилагането на стационарни и мобилни форми, формирането на база от ключови компетентности на специалистите и потребителите.
Уникалността на проекта е, че за първи път официално се предлагат социални услуги по превенция на изключването в най-ранна възраст и обхваща деца и родители от всички населени места на общината.
Времетраенето на проекта е 2 години, от които 6 месеца за реализиране на строително-ремонтни работи и 18 месеца за реализиране на социалните услуги и съпътстващите ги дейности. Услугите и дейностите по проекта са
1. За деца до 3 години и техните родители - формиране и развитие на родителски умения, ранна интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца , както и намаляване на таксата за детска ясла.
2. За децата от 3 до 7 г. възраст и техните родители - интеграция в детските градини и подготвителните класове , семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца, семейни центрове, допълнителна подготовка за равен старт в училище, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, намаляване на таксата за детска градина и мониторинг на готовността за обучение.
Община Враца ще гарантира изпълнението на услугите за период от 10 г.
Д-р Костадин Шяхав изказа задоволство от старта на мащабния проект и неговата основна и хуманна цел - утвърждаването на устойчив модел за социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси за деца до 7 годишна възраст и техните семейства.
Строителните дейности по проекта възлизат на 315 000лв. с ДДС и включват:
- изграждане на хидравличния асансьор за деца и лица с увреждания;
- нови осветителна инсталация и пожароизвестителна система;
- преустройство на зали и кабинети за целта на проекта, а именно зали за психологическа, педагогическа, логопедична, социална и юридическа подкрепа;
- ремонт на санитарни възли;
- изграждане на нова вътрешна и външна ВиК инсталация както и изграждане на нова газова инсталация на метан ;
- Център за ранна интервенция на уврежданията с кабинет за здравна консултация, манипулационна, зала за мултисензорна стимулация, зала за психомоторика и рехабилитация;
- Семеен център за почасова грижа за деца от 3 до 7 години, предлагащ и целодневен режим с осигурено хранене и следобедна почивка.
Министър Тотю Младенов представи същността на "Проект за социално включване" и пожела успешна реализация на проекта. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM