Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО
ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

На 7 февруари 2011 г., Враца е домакин на информационен ден по оперативна програма "Конкурентоспособност", който Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Семинарът се провежда в конферентната зала на Търговско-промишлената палата - Културен дом, ет. 2, пл. "Хр. Ботев".

Участниците ще бъдат запознати в подробности с условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, размера на безвъзмездната финансова помощ и други по следните десет процедури:
1. "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
2. "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
3. "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
4. "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
5. "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
6. "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
7. "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
8. "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
9. "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
10. "Подкрепа за създаване на технологични паркове".


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM