Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ЗА НИЩО СТОРЕНО НЕ СЕ РАЗКАЙВАМ, ЗАЩОТО СЪМ ГО ВЪРШИЛ С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ ЗА ДОБРОТО НА СЪЮЗНОТО ДЕЛО И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НРАВСТВЕН ДЪЛГ"

133 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

Честването на рождената дата на Александър Стамболийски винаги ще бъде повод да припомним на нашите съвременни политици, че който от тях не е запознат с живота и делото на този най-извисен българин, който не е осъзнал и осмислил благотворните постижения на държавническата му мисия, едва ли ще стигне до истинските подстъпи на гражданската и политическата състоятелност. Сагата на едно грандиозно постижение в създаването на уникално обществено-политическо движение, в изграждането на една безпримерна идеология, политически принципи и тяхната борбена реализация е символ и апотеоз, валиден за цялото човечество. Постигнатото от Стамболийски и ръководения от него Земедески съюз през изминалите десетилетия бе оценявано и продължено от безчет отдайни следовници, но и гръмко опетнявано от онези, срещу чиито интереси и скрупули се бе възправил земеделският народ. Няма нищо чудно, че и днес извън земеделските среди рядко някой историк, учен или политически деятел се "осмелява" да проучи и разкаже по достойнство нещо значимо за личността и ролята на Стамболийски в българската и европейската история. Изследователите изглежда изпитват някакво осезаемо смущение пред грандиозния образ на една толкова сложна, богата духовно и посветила се на народа и Отечеството си борбена личност. Съизмерването с този духовен ръст несъмнено предизвиква особени комплекси. Политиците от своя страна, също биха изпитали и завист, и съжаление, че дори не могат и да си помислят за сравнение с този всеобичан трибун и предводител на своя трудов народ. Пишещите братя и сестри са толкова улисани в репортажните си длъжности и зависимостта им от благоволението на техните началства, че време не им остава да проучат славното минало на Земеделското движение и противодействието, което днес му се оказва отляво и отдясно, за да не заеме то животворната си позиция на политическата сцена. Ето защо наш дълг е винаги да припомняме важни моменти от словото и безпримерните дела на Стамболийски, защото неговият проглас от едно отминало време е все още валиден и актуален за днешните ни политически проявления и особено значим за изграждането и развитието на Земеделското движение в началото на ХХI век. Днес, когато земеделските формации още не са успели да прозрат и се съобразят с повелята на лелееното единение на Съюза, по-често трябва да припомняме словото и заветите на най-големия реформатор в родната история. Тук ще представим на вниманието на нашите читатели няколко извадки от речта на Александър Стамболийски при откриване на Деветия конгрес на БЗНС в Пловдив на 8 ноември 1907 г. Считаме, че те са поразително актуални за нашето време и доказват пророческите въжделения на един голям мислител и реформатор, чието наследство сме длъжни да предоставим на нашите поколения: "На нас всички ни се щеше, сякаш, да имаме крила и да литнем, далеч негде да литнем, да окупираме България от всички страни, да надникнем във всяка земеделска хижа, да се допрем до всяко земеделско ухо и високо да извикаме: "Български земеделци, сдружавайте се - в сдружаването е вашето спасение!" Ние си шепнехме помежду си: "Другари, тая работа на нас предстои. Учени или прости, богати или сиромаси, съдбата ни е предопределила за пионери, за ратници на великата и светла идея на земеделското сдружаване и ние трябва да оправдаем нейните повеления. Нито Левски, нито Ботев, нито Раковски, нито Бенковски ще излязнат из гробовете да ни помогнат. Не! Разпространението на тая идея лежи на нашите плещи и на плещите на всеки, който стъпи в редовете на Българския земеделски народен съюз. Ние трябва да се покажем достойни работници на това дело, ние трябва всецяло да се предадем нему, ние трябва високо да го издигнем, та ако ще би и с кръвта си да запечатим неговия успех!" ... Уместно е и интересно ще бъде кои са причините, които спомагат за бързия успех на Българския земеделски народен съюз. Няма съмнение, че без участието, без помощта на живота никакъв напредък не е мислим, каквито и усилия да има от наша страна. Но в какво именно се състои помощта на живота? Това е интересно да се знае и върху него мене ми се ще да спра и разменя няколко мисли с вас. Господа! За да има успех една идея в живота, потребни са известни усилия. Аз ще изброя само няколко от тях: 1. Преди всичко самата идея трябва да бъде права; 2. Тя трябва да застъпва най-назрелите и най-дълбоките нужди в живота; 3. Хората, за които тя е предназначена, трябва да са просветени и честни; 4. Хората, които са се нагърбили с нейното разпространение трябва да са умни, честни, енергични и работливи; 5. Противодействующите сили трябва да са слаби. ... Интересите на земеделското съсловие, това са интересите на целия български народ. Идеята за земеделското сдружаване е носителка на благоденствието на цяла България. Тая идея следователно никогаш няма да замре, тя винаги ще напредва! ... Една идея напредва, когато има предани и работливи дейци. Българският земеделски народен съюз нито има, нито пък ще позволи някога да има шеф. Всички, които влизат в неговите редове са равноправни. Те всички обаче са длъжни да работят с еднаква преданост и енергия за неговия успех. Неговият досегашен живот доказва, че той има в изобилие предани и работливи дейци. Честите дружбени събрания, широкото разпространение на съюзната книжнина, утрояването на дружбите, разните позиви, що се издават и пръскат от дружбите за развитието на идеята за сдружаването, безбройните делегации, които дружбите разпращаха да разнасят същата идея, ежедневните обиколки на по-будни съюзни работници - всичко това доказва, че в Земеделския съюз има истински апостоли на неговата идея, които, търкаляни 5-10 години в борческия съюзен живот, ще бъдат и незаменими познавачи на нуждите на тоя живот. ... Можете ли да си представите положението, критическото положение на БЗНС, когато всички негови противници, силно разярени от неговите справедливи, но убийствени за тях постъпки, се настървят с тигърско остървление против него? О, тоя критически, тоя решителен, тоя буреносен момент неминуемо ще настъпи и от него ще зависи бъдещето на Българския земеделски народен съюз, бъдещето на земеделска България. Ние трябва да не допуснем той да бъде фатален за нашия спасител. Не, по-добре смърт за нас, отколкото някакъв разгром на нашето дело! Ние трябва още отсега да се готвим за тоя момент на отчаяна и съдбоносна борба, защото събитията, стихийно развиващите се политико-обществени събития сякаш ни тласкат към тая борба. А ще бъдем готови, когато употребим цялата наша енергия не само за съзидаване на грамаден ръст на Българския земеделски народен съюз чрез многобройни земеделски дружби, но и когато употребим цялото наше умение за укрепването, за циментирането на тоя съюзен ръст, на тия земеделски дружби. Ежегодните земеделски събори, чрез своите навременни, съобразителни и умни решения, са най-много спомогнали за бързото разрастване и симпатичното досегашно укрепване на нашия Съюз."

Валентин СТАМОВ 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM