Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВНИМАНИЕ: ШАП!

Във връзка с констатирани огнища на болестта шап на територията на страната бе свикана Общинската епизоотична комисия, която набеляза мерки за недопускане разпространение и поява на заболяването на територията на общината. Разпоредено е в детските и учебни заведения, в общинските обекти за обществено хранене, социални домове, лечебни заведения и др. да не се допускат доставки на хранителни продукти от възбранените зони.
Собствениците на чифтокопитни животни трябва да информират незабавно обслужващия ветеринарен лекар, официалния ветеринарен лекар на община Враца или кмета на населеното място при всяко отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.
При промяна в поведението на възприемчивите към ШАП видове диви животни, служителите от Изпълнителната агенция по горите трябва своевременно да уведомят РВМС - Враца и лично Началник отдел "Здравеопазване на животните" д-р Валентин Лилов на телефони 092/ 66 50 78 или 0888 720 835.
Не се допуска търговията на живи животни в населените места и провеждането на изложби на чифтокопитни. Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетел-ства за придвижване на двукопитни животни, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед.
Забранява се придвижването и транспортирането на територията на страната на двукопитни животни, с изключение на транзитно преминаващите и тези, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед и издадени документи.
Шапът е най-силно заразната болест по чифтокопитните животни, която се разпространява бързо и неконтролируемо. Характеризира се с треска и образуване на специфични везикули (блистери) и афти основно по устната кухина и копитата. Заболяването се причинява от вирус. При фермерни условия въз- приемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени.
Вирусът е устойчив и може да оцелее до 50 дни във вода, до 74 дни на пасища при 8-18 градуса и висока относителна влажност. Живее от 26 до 200 дни в почвата в зависимост от климатичните условия, 35 дни по дървени и метални повърхности, контаминирани с инфектиран серум, кръв или тъкани и много повече - до 398 дни по дървени повърхности, контаминирани с мазнини. Вирусът оцелява и в органична тор - в изсушена - до 14 дни, във влажна или прясна тор - до 8 дни, а в течна повече - до 34-42 дни при температура в широкия диапазон от 12 до 22 градуса.
Съмнение за шап трябва да възниква при всяка поява на везикули и афти при чифтокопитните животни като насочваща за диагнозата е комбинацията от няколко признака - остра куцота при няколко животни, саливация, везикули по устата, копитата и папилата на млечната жлеза, треска и значителен спад в млеконадоя при млекодайните крави.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM