Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
В РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА

Ден на отворени врати организира Ресурсен център - Враца на 2 май, понеделник. Всички желаещи могат да посетят центъра в кв. "Медковец", ул. "Огоста" 4, до Помощното училище, между 9:30 и 16:30 часа и да се запознаят с дейността и целите му. Те могат да получат консултация от специалисти логопеди, психолози, ресурсни учители, слухово-речеви рехабилитатор и педагог на деца със зрителни затруднения. Ще бъдат представени също диагностика и терапия на деца с проблеми в развитието, обучението и възпитанието.
В Деня на отворените врати на Ресурсен център - Враца, посетителите ще могат да научат повече за работата на специалистите в него чрез демонстриране на различни техники.
Ресурсните учители ще представят метода "Ремелка" за обучение в математика; методи на работа по Монтесори за предучилищна възраст; използването на компютър при обучението на деца със специални образователни потребности; представяне взаимодействието между ресурсни и масови учители - учебна документация; работа с природни материали; арт-терапевтични техники.
Логопедите ще демонстрират обследване на речта; терапия на фонематичен слух, фина моторика, нарушения в артикулацията, дисграфия, дислексия, дискалкулия; Брейн - Джим като метод за активизиране на мозъчната дейност; диагностика и терапия при зрително-моторни дефицити, сензорно интегративна дисфункция; ранна диагностика на деца 3-4 години.
Психолозите ще представят диагностични методи на основните психични процеси и личностови особености; демонстрация на ЕЕГ Биофидбек; ранно откриване и терапия на аутизъм; работа с деца със сензорно интегративна дисфункция.
Слухово-речеви рехабилитатор ще демонстрира технически помощни средства и тяхната роля в обучението на децата с увреден слух в условията на интегрирано обучение; консултация, диагностика и практически насоки в обучението и комуникацията с деца с увреден слух.
Педагог на деца със зрителни затруднения ще демонстрира ограмотяване на Брайл, писане с машина и плоча, четене; ориентиране и мобилност.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM