Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НЕ СА ОТКРИТИ ГМО НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РИОСВ-ВРАЦА

Не са открити генетични модификации в царевичната нива в с. Борован, стопанисван от "Агротрейд СС" ООД.
Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.
Пробонабирането на територията на РИОСВ-Враца е извършено на 18 октомври 2010 г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони.
С цел осъществяване на контрол върху освобождаване на ГМО в околна среда през 2011 година са заложени за пробонабиране други два пункта на територията на областта. Ще бъдат изследвани рапицова нива в района на с. Три Кладенци и царевица в землището на гр. Бяла Слатина, след съгласуване на програмата за набиране на проби през 2011 година.
 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM