Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - 2 ФЕВРУАРИ

РИОСВ - Враца ще се включи в отбелязването на 2-ри февруари с наблюдение на водолюбиви птици на язовир "Дъбника" с ученици от екоклуб към Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца. Мероприятието, планирано за днес, заради извънредното удължаване на грипната ваканция ще се проведе на 09.02.2011 г. от 13.30 часа. След като приключи наблюдението на птиците, на учениците ще бъдат изнесен открит урок в Информационния център на РИОСВ - Враца на тема: "Влажните зони в България и грижата за водолюбивите птици".

На 2 февруари, се навършват 40 години от подписването на Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици, известна още като Рамсарската конвенция и отразява първоначалния акцент на конвенцията върху опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици. Впоследствие конвенцията се разширява, за да обхване всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване. По този начин се съчетава опазването на изключително богатото биологично разнообразие на влажните зони с използването на екосистемите като основен източник на ресурси за местните хора.
Няколко страни полагат първите подписи под това международно споразумение на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. От 1997 г., този ден се чества от международната природозащитна общност като Световен ден на влажните зони. Досега Конвенцията е подписана от 160 страни, Рамсарските места са 1912, с площ 186 963 216 хектара.
България е сред първите страни присъединили се към Конвенцията по влажните зони с международно значение. .
Влажните зони са приоритетни за опазване поради факта, че влошаването на състоянието и унищожаването им водят до загиването на огромен брой животински и растителни видове, които се срещат единствено там. Много от тези видове имат не само важна екологична функция, но и съществена икономическа стойност от обществена гледна точка - често прехраната и оцеляването на цели общества традиционно са свързани с използването на ресурсите на влажните зони. Една от по-малко известните, но не по-малко важни ползи от влажните зони е способността им да служат като естествена пречиствателна станция, благодарение на процеса на самопречистване на преминаващите през тях води.
За да се присъедини към Конвенцията дадена страна трябва да определи поне една влажна зона за Рамсарско място, съгласно критериите на Конвенцията.
България е представена с езерото "Сребърна" и комплекс "Ропотамо", Дуранкулашкото, Поморийското, Атанасовското и Шабленското езера, комплекс "Беленски острови", езерото "Вая", местността "Пода", остров "Ибиша". 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM