Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НАЙ-ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО

На 8 декември за седма поредна година РИОСВ - Враца връчи наградата "Най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст". Наградата получи кметството на село Лютаджик. В конкурса участваха селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и врачанския квартал Бистрец. Критериите, по които експерти от екоинспекцията, съвместно с пред- ставители на община Враца и ДПП "Врачански Балкан" извършиха огледа на населените места и класирането са: Състояние на входно-изходните пътни артерии; Осъществен целогодишен контрол от страна на кметовете по отношение правилното третиране на битовите отпадъци в населените места; Поддържане на чистотата в населените места; Работа с жителите на населените места по отношение чистотата и въвеждане на разделното събиране на отпадъци - пластмаси, хартия, стъкло; Закрити сметища; Формиране на положително отношение и познания в местните общности за отговорно поведение и ангажираност в опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; Запознаване на местното население с режимите и ограниченията в защитена зона ПП "Врачански балкан" по "Натура 2000".


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM