Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

През 2015 година стартира
НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ
ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

През 2015 г. се очаква да заработи Националното хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО), което е стратегически инвестиционен проект на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО). Това е предвидено в актуализираната Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) и е потвърдено чрез новия линеен график за избор на площадка, проектиране и изграждане на НХРАО. С реализирането на този приоритетен проект ДП РАО ще приложи на практика нов отговорен подход, който ще защити интересите на България и българския народ и ще спази всички европейски директиви в областта на безопасното преработване и съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Финансирането на дейностите по изграждането на Националното хранилище е осигурено от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй".

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е внесен в Министерство на околната среда и водите на Република България. Следвайки процедурата на 22 февруари 2011 г. ДП РАО официално внесе Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него в община Козлодуй и кметство - село Хърлец. Срещите за общественото обсъждане на Доклада са насрочени на 29 март 2011 г. в Козлодуй и на 30 март 2011 г. в с. Хърлец.
Дейностите по изграждане на НХ РАО стартираха още през 2005 г. с решение № 683 на Министерски съвет на Република България, чрез което на ДП РАО бе възложено да изгради Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Проектът е в отговор на приетата от Международната агенция за атомна енергия към ООН „Единна конвенция за безопасност при управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци" и е важен ангажимент към българското общество. Изборът на площадка за хранилището и неговото изграждане се осъществяват в съответствие с всички изисквания на законодателството на Република България и под строгия контрол на регулаторните органи.

На територията на хранилището ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при експлоатацията и извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 6 в АЕЦ „Козлодуй", както и от дейността на евентуалната бъдеща АЕЦ „Белене". В хранилището няма да бъдат съхранявани високорадиоактивни отпадъци, нито отработено ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй" или от АЕЦ „Белене".
НХРАО представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци. Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани конструкции (модули), разделени от вътрешни преградни стени на камери. След запълване с опаковки тези камери се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой.
През целия период на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и наблюдение както на площадката на хранилището, така и на околната среда.

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM