Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРАШНА ВРАЦА

Враца е прашен град. Беше и все още е такъв.
В края на септември Европейската комисия започна процедура за нарушаване на общностното право срещу България за регистрирано наднормено съдържание на прах в атмосферния въздух през 2007 и 2008 г.
Би трябвало общините да предприемат мерки за намаляване на запрашеността. Обикновено принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 (ФПЧ10 - фини прахови частици с диаметър по-малък от 10 микрона) имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура. Тези частици, могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Срокът за влизането ни в нормите е края на март.
Какво е положението във Враца сега?

"Нова" технология за хигиенизиране на улиците, прилагана във Враца във второто десетилетие на XXI век.

През 2010 година дните в годината, когато е била превишена нормата на запрашеността на въздуха с ФПЧ10 във Враца са били 184 (от общо 365). Допустимите дни според европейското законодателство са 35 за година.
Враца вече ги е надвишила и за 2011 година - за първите два месеца - януари и февруари 47 дни са били със запрашеност над нормата, като в някои дни нормата е надвишавана с повече от 3 пъти.
На въпрос на "Зов за истина" към кмета на Враца д-р Костадин Шахов, за мерките, които се предприемат за намаляване на запрашеността, той отговори, че предстои съставянето на експертна комисия за изследване на причините за високата запрашеност…
Защо няма резултат от предупрежденията на Европа, а и на министъра на МОСВ Нора Караджова, не е ясно.
Следват наказания и глоби. Защото европейското законодателство е насочено към опазването на здравето на гражданите на Европейския съюз, в това число и на гражданите на Враца.

Стоян СТОЯНОВ


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM