Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

В края на миналата седмица се получи протокол от Комисията за оценки на проекти, разработени от общини, кметства, НПО и училища в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда" и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Аз обичам природата". Враца
спечели 4 проекта със средства в размер до 10 000 лв.
- Община Враца, проект "Обичам природата -и аз участвам" е насочен към интервенции на територията на кв. Младост и обхваща 3 439 жители на жилищния комплекс,чийто етнически и социален състав се отличава с широко многообразие.
При изпълнението на проекта ще бъдат почистени 33 дка. Зелени площи, междублокови пространства, места за отдих и възстановена централна зона за отдих в жк "Младост", обхваща 5,5 дка. зелена площ с прилежащите й архитектурни елементи.
- Кметство с. Оходен - "Почистване и залесяване на замърсени площи и създаване на зона за отдих с обособена детска площадка в с. Оходен, община Враца"
- Кметство с. Девене - Проект за почистване и облагородяване на парка в района на паметника на участвалите в Отечествената война на стойност 9815 лв.
- Квартал Бистрец, гр. Враца - Проект за изграждане на парк за отдих на стойност 6748,37 лв.
В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда Община Враца има спечелен проект от Клуб по воден слалом и ски "Скакля" гр. Враца
Целите на проекта са възстановяване на щетите от наводнението , нанесени на младежката база за активен отдих " Приятели", създадена по проект на програма " Младеж" през 2003 година.
Община Враца спечели Проект за почистване, озеленяване и облагородяване на двора на Целодневна детска градина "Българче" -"Провокирам те с обич- участвай и ти!" и Проект "Дворът - запазена детска територия, чиста, безопасна и привлекателна" на Обединено детско заведение "Славейче".


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM