Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НАКАЗАНИЯ НА НАРУШИТЕЛИ

По инициатива на Дирекция "Инспекторат" -Община Враца, на 22 март в местността "Орехите" (кв.Медковец) бе проведена среща със собствениците на частни имоти, районния инспектор, кварталния наместник и представители на живеещите в съседство на терена, превърнат в нерегламентирано сметище.
Съгласно Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца, когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието собственост се намират отпадъците.
Съгласно чл.40. /1/ за нарушения по Наредбата, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци - от 700 до 50 000 лв.,
На срещата се отзоваха Красимир Каменов, Петко Илиев, Венета Кутинска, Симеон Цветков, които организираха почистване на имотите си. Спас Спасов, и останалите седем наследници на терена, който представлява по-голямата част от имота, не бяха предприели действия за почистване. На тях ще се наложи административна санкция. 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM