Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

В ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ,
УДОВЛЕТВОРЯВАЩО
И ДВЕТЕ СТРАНИ

      

На 23 март ръководството на Община Враца се срещна с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура". Присъстваха г-н Красимир Крачунов, зам.-генерален директор на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", г-н Насим Примо, ръководител на проект "Модернизация на железопътна линия Видин-София" от страна на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" , г-н Валентин Михайловски - проектант на проекта и представители на Съюза на архитектите във град Враца.
Срещата се проведе след подадено възражение от кмета на Общината д-р Шахов, относно доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца". На нея трябваше да се уточни дали е възможно да се преработи проектът "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца" в частта преминаваща през урбанизираната територия на град Враца, като се предвиди подземно преминаване по съществуващото трасе със съответните наземни пресичания, а промените, които предлага Община Враца , да гарантират съвременно изграждане на железопътна инфраструктура, съобразена със сигурността на хората и нормативните изисквания.
По време на срещата не се стигна до решение. По предложение на г-н Крачунов беше предоставен на ръководството на Община Враца идейния проект "Модернизация на железопътна линия Видин-София", за да бъде разгледан на експертно ниво и да се търси алтернатива удовлетворяваща и двете страни.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM