Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОВЕРЯВАТ ХОТЕЛИТЕ
ВЪВ ВРАЦА

Проверка на местата за нощуване започнаха експерти от Община Враца на база Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и Закона за туризма, Наредба за определяне на местните данъци през 2011 година на територията на община Враца и Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца.
От 01.01.2011 г. със ЗМДТ е въведена промяна, свързана с облагането на нощувките. С новия чл.1, ал.1, т.7 от закона е въведен туристически данък, който замени задължението за заплащане на туристическа такса. Подробна информация, относно основните положения, свързани с новия местен данък са поместени на интернет страницата на общината.
Част от задължените лица, платци на данъка, неправилно са насочили плащанията за месец януари. Това е една от причините за осъществяване на проверки в средствата за подслон и местата за настаняване, предлагащи нощувки.
В проверяващия екип са включени служители от две структурни звена на Община Враца - служител, изпълняващ функциите на категоризиращ орган и служители - органи по приходите, осъществяващи администрирането на туристическия данък.
Обект на проверката: издадени документи за реализирани нощувки през 2011 г; подадени декларации за осъществяване на патентна дейност за задължените лица по същия закон;
- актуализиране на данъчните сметки и уточняване на собственост на категоризираните недвижимите имоти във връзка с установяване на вземанията за ДНИ и ТБО;
- проверка на Удостоверение за категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване;
- туристически регистър;
- обявени на видно място цени на нощувки;
- обявени на видно място цени на предлагани допълнителни услуги, в случаи, че има такива;
-Уведомление за извършване на търговска дейност. 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM