Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СРЕЩА НА Д-Р ШАХОВ
С УПРАВИТЕЛИ НА
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

На среща на кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов с управителите на общинските лечебни заведения за болнична помощ бяха обсъдени въпроси, свързани с финансирането на лечебните заведения през 2011 г. от държавния бюджет. Съгласно Постановление №334/29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г., Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за изброени дейности.
Субсидирането се извършва по ред и критерии, определени с методика на Министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г., в т.ч. средствата от трансфера от бюджета на НЗОК за 2011г. Към настоящия момент утвърдената методика не регламентира размера на средствата на "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД - Враца и СБАЛ за белодробни заболявания ЕООД - Враца, като не са и подписани договори с МЗ, което създава несигурност и забавяне на финансирането на лечебните заведения.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM