Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

53 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
ПО ПРОЕКТ НА АГЕНЦИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

От 10 януари 2011г. за срок от 14 месеца Община Враца назначи 53 лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”. Съгласно разработени индивидуални планове те ще осъществяват социални услуги на 53 лица с тежка степен на увреждане. От определените потребители всеки втори е на възраст над 70 години, 14 са деца до 16 годишна възраст; 35 души са от Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата, общо 18 души са от селата Баница, Власатица, Върбица, Косталево, Лиляче, Мраморен, Паволче, Тишевица и Чирен.
От 10 януари 2011г. започва втория етап на подбор на кандидати за по- требители на социалната услуга “Личен асистент” и на кандидати да работят като лични асистенти. В продължение на две седмици в стая 43 на Община Враца ще се приемат документи на желаещите да бъдат включени в проекта. Кандидатите за по- требители, подали завления при първия етап от подбора и некласирали се сред първите 53-ма, автоматично участват и във втория етап на подбор.Това се отнася и за всички кандидати за работа по проекта от първия етап, които са завършили обучение за личен асистент. Сега заявления могат да подават и участниците в проект „Социална услуга за качествен живот-фаза 2”, тъй като по него договорите за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” приключват в края на февруари. След оценка на по- требностите от социални услуги, назначената със заповед на Кмета комисия ще направи подбор на потребителите и на личните асистенти.

 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM