Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРИЕМИ НА КМЕТА

На 9 декември кмета на община Враца д-р Костадин Шахов проведе прием с жителите на селата Чирен, Девене и Три кладенци.
Хората от Чирен на- стояха да се поправи камбаната на църквата, която е сцепена. Покрива на читалището също се нуждае от бърз ремонт, за да се избегне повреждане на библиотечния фонд. В изнесената приемна на кмета постъпиха искания за назначаване на хора, които да се грижат за въз- растните. Помолиха той да се погрижи за осигуряване на народни носии за самодейния състав към читалището, както и столове и маси за пенсионерския клуб. Местните жители заявиха, че не са доволни от процедурата на обслужване за разрешаване на санитарната сеч и поискаха от кмета да предприеме мерки в тази посока.
В с. Девене хората сезираха кмета за нарушения на Закона за движение по пътищата. Според тях често в селото се карат моторни превозни сред- ства без регистрационни табели. Транспортните проблеми се оказаха най-сериозни. В селото лип- сва автобусен транспорт. През населеното място минават тежки ТИР-ове, които напукват къщите. Те настояха трафикът да бъде пренасочен по околовръстния път и предложиха рационално решение на проблема с дупките - да бъдат запълнени временно с цимент и пясък. Жителите на селото настояват да бъде поправена сградата на здравната служба и да бъде осигурено надеждно отопление за зимата. По- ставен бе акцент върху проблема с питейната вода - има случаи, в които местни жители се прикачват неправомерно и нерегламентирано черпят вода. Хората настояха ВиК да направи проверки, тъй като населеното място има затруднения с доставката на питейна вода. За да се реши радикално проблема, е необходимо да се извърши частична подмяна на тръбопровода.
За да се справят с домовите кражби хората предложиха да се организират в групи, които да имат ангажимент към опазване на имуществото, спокой- ствието и реда в селото.
В с. Три кладенци жителите поставиха като про- блем безработицата. Основните им оплакваия обаче бяха насочени към местния водопроводчик.
На по-голяма част от поставените проблеми жителите на трите населени места получиха свое- временно отговори от представителите на съответните институции.

 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM