Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОВЕРИХА ТЕРЕНА
НА "ЕКОБУЛПАК"

Екип на Община Враца, воден от главния архитект на града Данаил Дилков, направи в петък внезапна проверка на площадката на "Екобулпак", в която вилня пожар в началото на май. Дружеството пое ангажимент до края на същия месец от площадката да бъдат изкарани всички депонирани отпадъци. Екипът от Община Враца установи, че уговорката не е спазена. Установено бе, че на площ от около 15 декара са струпани отпадъци с височина три метра. По случая е направен констативен протокол, с който е установено, че имотът продължава да се ползва не по предназначение. Тази информация е изпратена на Регионалната дирекция "Строителен контрол" във Враца за предприемане на последващи действия.
По данни от кадастралната карта на Враца и от нотариалния акт за покупко-продажба на имота, намиращ се в хранително-вкусовата зона на града, той е с предназначение да бъде складова база. По време на пожара бе установено, че теренът се ползва с предназначение площадка за третиране на отпадъци.

Община Враца изпрати писмо до собствениците "Екобулпак" да предоставят устройствния план и строителните книжа, с които е разрешено имотът да се използва за площадка за третиране на отпадъци. В отговор прокуристът на "Екобулпак" Георги Славчев изпрати писмо, с което бяха предоставени разрешително за строеж на ограда на имота от 2008 г., договор за наем на площадката между "Екобулсорт" ЕАД и "Екобулпак" и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците за "Екобулсорт". Регистрационните документи са издадени от директора на РИОСВ - София и според тях "Екобулсорт" може да събира, транспортира и съхранява отпадъци на площадката, собственост на "Екобулпак" в хранително-вкусовата зона на Враца. В разрешителното е указано също, че отпадъците трябва да се съхраняват на обособени места в едно от халетата на площадката, а неопакованите балирани отпадъци трябва да се съхраняват в особобени съдове.

Даниела Хитова 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM